၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း ခေပါင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း သို႔ ေရာက္ရွိ

January 1, 2008

(ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁ ဇန္န၀ါရီ ၊ ၂၀၀၈)

 • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဟုတ္ၾကည္တို႔ လိုက္ပါ၍ ဒီဇင္ဘာ(၂၅)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္း၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၏ အေနာက္ဘက္ (၁၂)မိုင္ခန္႔အကြာ ခေပါင္းေခ်ာင္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိေသာ “ခေပါင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း”သို႔ ေရာက္ရွိသည္။
 • ေရွးဦးစြာ စီမံကိန္း ရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ ၀န္ႀကီးအား စီမံကိန္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးေမာ္သာေထြးႏွင့္ စက္မႈႏွင့္လွ်ပ္စစ္ တပ္ဆင္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးခင္ေမာင္၀င္းတို႕က လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍့္ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္က ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
 • ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြး မွာၾကားသည္။ ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၿပီး ဓါတ္အားေပး စက္႐ံုအတြင္း စက္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ေနမႈ၊ စက္ပစၥည္းမ်ား ေရာက္ရွိမႈ၊ဗို႔ (၄၀၀)ဓါတ္အားစစ္ေဆးခန္း၊ ဗို႔ (၁၁၀၀၀)ဓါတ္အား ထိန္းခ်ဳပ္ခန္း၊ ဓါတ္အားပို႔လႊတ္မည့္ ေျမေအာက္ Cable ႀကိဳးမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းတို႔ကို လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။
 • ဆက္လက္၍ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ Switchyard တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ေၾကြသီးမ်ား တပ္ဆင္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေန၊ ဖိအားျမွင့္ သံမဏိပိုက္လိုင္း ကြန္ကရစ္ ေလာင္းျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ၊ စက္႐ံု ေရထုတ္ေျမာင္းႏွင့္ ခေပါင္းေခ်ာင္း တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းတို႔အား သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။
 • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ စက္မ်ားတပ္ဆင္ရာတြင္ အပိုင္းလိုက္ မွန္ကန္ေအာင္ စနစ္တက် တပ္ဆင္ေရး၊ စက္႐ံုႏွင့္ စက္႐ံုပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေရး၊ စက္႐ံုႏွင့္ စက္႐ံုပတ္၀န္းက်င္တြင္ အရိပ္ရပင္မ်ား၊ ႏွစ္တို ႏွစ္ရွည္ စားသံုးပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သဘာ၀ အလွအပႏွင့္ သစ္ေတာ သစ္ပင္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ မီးေဘး အႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးတို႔ကို အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး မွာၾကားခဲ့သည္။
 • ခေပါင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ယခုအခါ(၉၀%)ၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက စက္တပ္ဆင္အင္အား (၃၀)မဂၢါ၀ပ္မွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း (၁၂၀)ခန္႔ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Minister on inspection tour of Khabaung Hydropower Project

January 1, 2008

(NAY PYI TAW, 1 Jan, 2008)

 • Minister for Electric Power No 1 Col Zaw Min, accompanied by Deputy Minister U Myo Myint and Director-General U Hoke Kyi of Hydropower Administration Department, went on an inspection tour of Khabaung Hydropower Project in Toungoo Township yesterday.
 • At the briefing hall, Project Director U Maw Tha Htwe and Mechanical and Electrical Installation Director U Khin Maung Win presented reports to the minister on the project tasks and Deputy Minister U Myo Myint gave a supplementary report.
 • After hearing the reports, the minister gave instructions on requirements of the project and inspected progress in building the power plant, installation of machines at the plant and stockpile of machinery.
 • The minister looked into power control rooms and laying of underground cables, progress in building the switchyard, installation of porcelain balls, placing of concrete on steel pipelines, digging outlet canal of the power plant and dreding of Khabaung creek.
  The minister called for making efforts to complete the project tasks in time, carry out the tasks for proper flow in Khabaung creek, correctly install machinery at the power plant, perform greening tasks for the plant and its environs, grow shade trees and other crops, conserve natural beauties and forests and take preventive measures against the fire.
  Ninety per cent of Khabaung Hydropower Project has completed. Upon completion, the 30-megawatt installed power plant will generate average 120 million kwh yearly.

တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႕ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုအား ၾကည့္ရွုစစ္ေဆး

January 1, 2008

(ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁ ဇန္န၀ါရီ ၊ ၂၀၀၈)

 • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးၾကည္သာႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါ၍ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႕ ဓါတ္အားေပး စက္႐ံုသို႔ ဒီဇင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔ မြန္လြဲပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိသည္။
 • ေရွးဦးစြာ စက္႐ံုရွိ ရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ စက္႐ံုမွဴးႏွင့္ စက္႐ံုတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ ၀န္ႀကီးအား စက္႐ံုမွဴး ဦးေက်ာ္ေထြးက အမွတ္ (၁) ႏွင့္ အမွတ္(၂)ဓါတ္အားေပးစက္ (၂)လံုး ေမာင္းႏွင္၍ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈ အေျခအေန၊ ဓါတ္အားေပးစက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ စက္႐ံု၏ ႏွစ္အလိုက္ ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြး သံုးစြဲမႈ၊ ကေလး၀ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ စမ္းသပ္ ဓါတ္အားထုတ္္လုပ္မႈ၊ ကေလး၀ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးတို႔ကိုေရာစပ္၍ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈ အေျခ အေနတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၇-၀၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးလိုအပ္ခ်က္၊ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ရန္ လ်ာထားခ်က္တို႔ကို “ဗီြဒီယို ဆလိုက္” မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးၾကည္သာႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီး ဦးခင္ေမာင္ဦးတို႔က ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။
 • ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆြးေႏြး မွာၾကားၿပီးေနာက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ၀န္ႀကီးက အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားမွ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ေပးမႈ အေျခအေနကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မား ထက္ျမက္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ကိုင္ၾကရန္၊ ဤစက္႐ံုတြင္ ဓါတ္အားအျပည့္အ၀ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၾကရန္၊ စက္႐ံုမွဴးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ရာထူးအလိုက္ အဆင့္ဆင့္ ၾကပ္မတ္ၿပီး စက္႐ံုလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေလ့က်င့္ပညာေပးၾကရန္၊ စက္႐ံုသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကို စံခ်ိန္စံညႊန္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ လက္ခံၾကရန္၊ ကေလး၀ ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္းမွ သယ္ယူလာေသာ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကို အေလအလြင့္ နည္းပါးေအာင္ ၾကပ္မတ္သယ္ယူၾကရန္၊ စက္ယႏၲရားမ်ားကို စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္၍ ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပံုမွန္ျပဳလုပ္ၾကရန္၊ စက္႐ံုႏွင့္ စက္႐ံုပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရး သစ္ေတာသစ္ပင္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မပ်က္စီးေအာင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ၀န္ထမ္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းမိသားစု က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမွာၾကားသည္။
 • ၎ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ေက်ာက္မီးေသြး အရည္အေသြးစမ္းသပ္ ဓါတ္ခြဲခန္းသို႔ ေရာက္ရွိရာ ၀န္ႀကီးအား ဌာနမွဴး၊ လက္ေထာက္ အင္ဂ်င္နီယာ ဦးေအးမင္းက ေက်ာက္မီးေသြး၏ အဓိက အရည္အေသြးမ်ား စစ္ေဆးစမ္းသပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ၀န္ႀကီးက လိုအပ္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားကို မွာၾကားၿပီးေနာက္ ဓါတ္ခြဲခန္းအတြင္း လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ၎ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ စက္႐ံုရွိ ဘြိဳင္လာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ေရမ်ားကို သန္႔စင္သည့္ ေရသန္႔စက္႐ံုသို႔ လည္းေကာင္း၊ စက္႐ံုပိုင္ ရာသီ သီးႏွံစိုက္ခင္း (၄)ဧကတြင္ ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ ေဂၚဖီစိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းေနမႈ အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။ ၎ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ စက္႐ံုမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါ၍ ဓါတ္အားထိန္းခ်ဳပ္ခန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဓါတ္အားထိန္းခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား အသံုးျပဳ၍ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ပို႔လႊတ္မႈ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈကိုလည္းေကာင္း၊ အမွတ္(၁)ႏွင့္ အမွတ္(၂)တာဘိုင္စက္၊ ဘြိဳင္လာမ်ား ေမာင္းႏွင္ ေနမႈႏွင့္ဘြိဳင္လာတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး အသံုးျပဳေနမႈကိုလည္းေကာင္း အေသးစိတ္ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ဆက္လက္၍ ၀န္ႀကီးသည္ ေက်ာက္မီးေသြး သိုေလွာင္႐ံုတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး စုေဆာင္းထားရွိမႈကို ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။ ထိုမွတဆင့္ ၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ရွမ္း႐ိုးမနဂါး ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ေက်ာက္မီးေသြး ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိေသာ ရွမ္း႐ိုးမနဂါး ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္းရွိ ႐ႈရပ္သို႔ ေရာက္ရွိရာ ၀န္ႀကီးအား ရွမ္း႐ိုးမနဂါး ကုမၸဏီမွ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးလွိဳင္၀င္းေအာင္က ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ရရွိမႈ အေျခအေန၊ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ား သန္႔စင္ပံု နည္းစနစ္၊ တူးေဖာ္ရရွိသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ စက္႐ံုသို႔ ေက်ာက္မီးေသြး ေပးပို႔ႏိုင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ ႐ႈရပ္မွ ေတြ႕ျမင္ေနရသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္း အေပၚယံေျမလႊာ တူးေဖာ္ရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေပၚထြက္လာသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားအား တူးေဖာ္မႈတို႔ကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ၀န္ႀကီးက ေက်ာက္မီးေသြး၏ အရည္အေသြးႏွင့္ လိုအပ္မႈ ပမာဏကို ေဆြးေႏြးမွာၾကားၿပီးေနာက္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကို တစ္ရက္လွ်င္ တန္(၂၀၀၀)က် တူးေဖာ္သယ္ပို႔မႈလုပ္ငန္း၊ အေပၚယံေျမလႊာမ်ား ဖယ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အေပၚယံေျမလႊာမ်ားကို Conveyor Belt စက္မ်ားအသံုးျပဳ၍ စြန္႔ပစ္ စုပံုကြင္းသို႔ ေပးပို႔ၿပီး ျဖန္႔ခင္းေနမႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုမၸဏီရွိ ယႏၲရား၀င္းအတြင္း လုပ္ငန္းသံုးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျဖည့္ဆည္းစီမံေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။