၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း ခေပါင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း သို႔ ေရာက္ရွိ

(ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁ ဇန္န၀ါရီ ၊ ၂၀၀၈)

  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဟုတ္ၾကည္တို႔ လိုက္ပါ၍ ဒီဇင္ဘာ(၂၅)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္း၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္၏ အေနာက္ဘက္ (၁၂)မိုင္ခန္႔အကြာ ခေပါင္းေခ်ာင္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိေသာ “ခေပါင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း”သို႔ ေရာက္ရွိသည္။
  • ေရွးဦးစြာ စီမံကိန္း ရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ ၀န္ႀကီးအား စီမံကိန္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးေမာ္သာေထြးႏွင့္ စက္မႈႏွင့္လွ်ပ္စစ္ တပ္ဆင္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးခင္ေမာင္၀င္းတို႕က လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍့္ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္က ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
  • ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြး မွာၾကားသည္။ ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၿပီး ဓါတ္အားေပး စက္႐ံုအတြင္း စက္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ေနမႈ၊ စက္ပစၥည္းမ်ား ေရာက္ရွိမႈ၊ဗို႔ (၄၀၀)ဓါတ္အားစစ္ေဆးခန္း၊ ဗို႔ (၁၁၀၀၀)ဓါတ္အား ထိန္းခ်ဳပ္ခန္း၊ ဓါတ္အားပို႔လႊတ္မည့္ ေျမေအာက္ Cable ႀကိဳးမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းတို႔ကို လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။
  • ဆက္လက္၍ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ Switchyard တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ေၾကြသီးမ်ား တပ္ဆင္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေန၊ ဖိအားျမွင့္ သံမဏိပိုက္လိုင္း ကြန္ကရစ္ ေလာင္းျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ၊ စက္႐ံု ေရထုတ္ေျမာင္းႏွင့္ ခေပါင္းေခ်ာင္း တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းတို႔အား သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။
  • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ စက္မ်ားတပ္ဆင္ရာတြင္ အပိုင္းလိုက္ မွန္ကန္ေအာင္ စနစ္တက် တပ္ဆင္ေရး၊ စက္႐ံုႏွင့္ စက္႐ံုပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေရး၊ စက္႐ံုႏွင့္ စက္႐ံုပတ္၀န္းက်င္တြင္ အရိပ္ရပင္မ်ား၊ ႏွစ္တို ႏွစ္ရွည္ စားသံုးပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သဘာ၀ အလွအပႏွင့္ သစ္ေတာ သစ္ပင္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ မီးေဘး အႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးတို႔ကို အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး မွာၾကားခဲ့သည္။
  • ခေပါင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ယခုအခါ(၉၀%)ၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက စက္တပ္ဆင္အင္အား (၃၀)မဂၢါ၀ပ္မွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း (၁၂၀)ခန္႔ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: