ပသိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံု ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

(ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၇ ဇန္န၀ါရီ ၊ ၂၀၀၈)

 • ႏွစ္(၆၀)ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းက တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားေသာ ပသိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံု ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ ပဲခူးတိုင္း၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ရွိ အဆိုပါစက္႐ံု၌ က်င္းပရာ ပဲခူးတိုင္း ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠဌ၊ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကို၊ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ပဲခူးတိုင္းတာ၀န္ခံ၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္မင္း၊ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္၀င္းျမင့္၊ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား  ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပသိေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ စီမံကိန္းတာ၀န္ခံ အင္ဂ်င္နီယာမွဴႀကီးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠဌမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠဌမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဘင္ခရာ၊ ပန္းဖြား၊ ကရင္ဒံုးယိမ္း အကႏွင့္ ရွမ္းအိုးစည္အက အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ မဂၤလာစည္ေတာ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
 • ေရွးဦးစြာ ပသိေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံု ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို စက္႐ံုေရွ႕ရွိ မဂၤလာမ႑ပ္၌ က်င္းပရာ တိုင္းမွဴး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကိုက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ပသိေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ံုသည္ ပဲခူးတိုင္း၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁၀ မိုင္ခန္႔အကြာ ေငြေတာင္ေလး ေက်းရြာအနီး ပသိေခ်ာင္းကိုပိတ္၍ တည္ေဆာက္ၿပီးစီး ထားေသာ ပသိေရေလွာင္တမံမွ ဆည္ေရကို အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပသိေရေလွာင္တမံကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့သျဖင့္ ေရေလွာင္တမံဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠဌ၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ အားေပးခ်ီးျမွင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း၏ ဒုတိယအဆင့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္က႑ကို အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဆက္လက္လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ ယေန႔ နယ္ေျမေဒသ၏ လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း။
 • ပသိေရေလွာင္တမံအတြင္း ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် စီး၀င္ေရ ပမာဏမွာ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေရ အလံုအေလာက္ရွိသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ျဖစ္ေၾကာင္း။ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းမွ ျမစ္ဖ်ားခံစီးဆင္းခဲ့သည့္ ပသိေခ်ာင္းကိုပိတ္၍ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေရေလွာင္တမံ သိုေလွာင္ေရမ်ားကို အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ စိတ္ေစတနာမြန္ျဖင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတာင္ႀကီးႏွင့္ သံေတာင္သစ္ၿမိဳ႕တို႔သို႔ သီးသန္႔ ၃၃ ေကဗြီ ဓါတ္အားလိုင္းစနစ္ျဖင့္ ပို႔လႊတ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္သည္မွာ မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူဖြယ္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ စီးဆင္းလာေသာ ပသိေရကို အသံုးခ်၍ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ဓါတ္အားပို႔လႊတ္ ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ သ႐ုပ္ကိုလည္း ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားလုိေၾကာင္း။
 • ပသိေရေလွာင္တမံသည္ ယခုအခါ လယ္ေျမဧရိယာ ဧက ၃၀၀၀ ေပၚတြင္ သီးႏွံဧရိယာ ဧက ၄၀၀၀ ကိုသာ စိုက္ပ်ိဳးေရ ေပးႏိုင္႐ံုသာမကဘဲ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တပ္ဆင္စက္အင္အား (၂)မဂၢါ၀ပ္ ကီလို၀ပ္ ၂၀၀၀ ျဖင့္ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ဘက္စံုစီမံကိန္း၀င္ တစ္ခုအျဖစ္ ေခၚဆိုႏိုင္ပါေၾကာင္း။
 • ပဲခူးတိုင္းသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အရင္းအျမစ္မ်ား ေပါၾကြယ္၀သည့္ တိုင္းတစ္တိုင္း ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ စစ္ေတာင္းျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကို အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ အစီအရီ ေပၚေပါက္လာေရး ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ကို ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း။
 • ပဲခူးတိုင္း၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ေဇာင္းတူေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း မဂၢါ၀ပ္ ၂၀၊ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္း ေက်းရြာအနီး ရဲႏြယ္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၂၅ မဂၢါ၀ပ္၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ ေငြေတာင္ေလးေက်းရြာအနီး ပသိေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၂ မဂၢါ၀ပ္ တို႔သည္ ၿပီးစီးထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ တည္ေဆာက္ဆဲ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ ခေပါင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ ေသာက္ေရခပ္(၂)စီမံကိန္း မဂၢါ၀ပ္ ၁၄၀၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ျဖဴးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း မဂၢါ၀ပ္ ၄၀၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ကြန္းေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း မဂၢါ၀ပ္ ၆၀၊ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊက်င္ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၇၅ မဂၢါ၀ပ္ တို႔သည္ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္သည့္အဆင့္ ဆက္တိုက္ ထြက္ေပၚလာမည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ခေပါင္းစီမံကိန္းက မၾကာမီ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေတာ့မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ေျပၾကားလိုေၾကာင္း၊ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနမွ သီးျခားတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ကြန္းေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ေရႊက်င္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၊ ေသာက္ေရခပ္(၂) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတို႔အနက္ ကြန္းေခ်ာင္းႏွင့္ ေသာက္ေရခပ္(၂) စီမံကိန္း ႏွစ္ခုသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရအတြက္ ဆည္ေရေပးေ၀ႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပည္တြင္းသံုးေငြႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ အေျမာက္အျမား အကုန္အက်ခံကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ျဖစ္သည္ကို သိရွိနားလည္ၾကရန္ တိုက္တြန္း လိုေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။
 • ထို႔ေနာက္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက အမွာစကား ေျပာၾကား ရာတြင္ ယေန႔ဖြင့္လွစ္ေသာ ပသိေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုသည္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ထိန္းသိမ္းေမာင္းႏွင္၊ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိသည့္ စက္႐ံု ၁၃ ခုတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း။
 • စက္တစ္လံုးလွ်င္ (၁) မဂၢါ၀ပ္ရွိသည့္ စက္ႏွစ္လံုး တပ္ဆင္ထားၿပီး စုစုေပါင္း စက္တပ္ဆင္အင္အား (၂) မဂၢါ၀ပ္ရွိေၾကာင္း၊ ပသိေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံု၏ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈ၊ စက္မႈ/လွ်ပ္စစ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ တပ္ဆင္ တည္ေဆာက္မႈတို႔ကို ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာတြင္ စက္စမ္းသပ္ လည္ပတ္၍ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ တစ္ႏွစ္ကာလအတြင္း စီမံကိန္း ၿပီးစီးသျဖင့္ ေဒသ လိုအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း ရွစ္သန္း ထုတ္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး စက္႐ံုမွ ထြက္ရွိလာေသာ ဓါတ္အားမ်ားကို သီးသန္႔ ဓါတ္အားလိုင္းစနစ္ျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ သံေတာင္ႀကီးႏွင့္ သံေတာင္သစ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ အဓိက ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက လမ္းညႊန္ၾကားေၾကာင္း၊ ပသိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ံုသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္းတြင္ရွိသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံု ၄၅ ခု အပါအ၀င္ ၄၆ ခုေျမာက္ ဖြင့္လွစ္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ံုျဖစ္ၿပီး ပဲခူးတိုင္းႏွင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားအနက္ စတုတၳေျမာက္ ဖြင့္လွစ္ေသာ စီမံကိန္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း။
 • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနက ပသိ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံု အပါအ၀င္ တစ္ၿပိဳင္တည္း တည္ေဆာက္ ေနသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီး ၁၅ ခု ၿပီးသြားလွ်င္ စက္တပ္ဆင္အင္အား ၁၀၄၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ထပ္မံတိုးတက္ ရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
 • ယင္းတစ္ၿပိဳင္တည္း တည္ေဆာက္ ေနေသာ စီမံကိန္း ၁၅ ခုအနက္ က်ိဳင္းေတာင္း စီမံကိန္း ၅၄ မဂၢါ၀ပ္၊ ေရႊလီ(၁)စီမံကိန္း မဂၢါ၀ပ္ ၆၀၀ရဲရြာ စီမံကိန္း မဂၢါ၀ပ္ ၇၉၀ ႏွင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ခေပါင္း စီမံကိန္း မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၊ ကြန္းေခ်ာင္း စီမံကိန္း မဂၢါ၀ပ္ ၆၀၊ ျဖဴးေခ်ာင္းစီမံကိန္း မဂၢါ၀ပ္ ၄၀၊ ေရႊက်င္စီမံကိန္း ၇၅ မဂၢါ၀ပ္ စီ ရွိၾကသည့္ စီမံကိန္းႀကီး ခုႏွစ္ခုကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း တစ္ခုၿပီးတစ္ခု၊ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ အစီအရီ ဆက္တိုက္ ၿပီးစီးသြားေအာင္ ႀကိဳးစား တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။
 • ယင္းေနာက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ကိုယ္စား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ပသိေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ ေပးျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးၾကည္သာက တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကို၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္မင္းႏွင့္ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ၀င္း ျမင့္ တို႔အား ဖြင့္ပြဲအထိမ္းအမွတ္ အလံမ်ားကို ေပးအပ္သည္။
 • ဆက္လက္၍ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္း၊ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္မင္းႏွင့္ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴဳးခ်ဳပ္ ၀င္းျမင့္တို႔က ပသိေရအား လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္႐ံု မုခ္ဦးကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။
 • ထို႔ေနာက္ တိုင္းမွဴး၊ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ပသိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္႐ံု စီမံကိန္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံု ႐ိုက္ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကိုကိုက ပသိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္႐ံု ဖြင့္ပြဲအထိမ္းအမွတ္ ကမၸည္း ေက်ာက္စာတိုင္ကို အေမႊးနံ႕သာရည္ျဖင့္ ပက္ဖ်န္းေပးၾကသည္။
 • ထို႔ေနာက္ တိုင္းမွဴးက စက္႐ံု ကြန္ပ်ဴတာ ထိန္းခ်ဳပ္ခန္းရွိ Automatic Control Computer System ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္အမွတ္ (၁) ကို ေမာင္းႏွင္ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။
 • ယင္းေနာက္ တိုင္းမွဴးႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ စက္႐ံုအတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္႐ံု တည္ေဆာက္မႈ မွတ္တမ္း ဓါတ္ပံုျပခန္းကို ၾကည့္႐ႈၾကၿပီး စက္႐ံုအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆး ၾကကာ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။
 • ပသိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနက ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ပသိေရေလွာင္တမံ၌ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ေရး စီမံခ်က္အရ တည္ေဆာက္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္႐ံု ျဖစ္သည္။
 • ပသိ ေရေလွာင္တမံမွ ေတာင္ငူေဒသရွိ ေႏြစပါး စိုက္ဧက ၁၅၀၀ ကို စိုက္ပ်ိဳးေရဖူလံုစြာ ေပးေ၀၍ ပိုလွ်ံေသာ ဆည္ေရျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားထုတ္ယူရန္ အခ်င္း ပင္မ ၁၀ ေပ၊ စက္႐ံုအ၀င္ ၆ ေပ၊ အလ်ား ပင္မ ၇၆၅ ေပ၊ စက္႐ံုအ၀င္ ၁၀၅ ေပရွိ ဖိအားျမွင့္ ပိုက္လိုင္းျဖင့္ တပ္ဆင္စက္အင္အား (၁)မဂၢါ၀ပ္ စီရွိ ကက္ပလန္တာဘိုင္ (အလ်ားလိုက္၀င္႐ိုး) တာဘိုင္အမ်ိဳးအစား စက္ႏွစ္လံုး တပ္ဆင္ကာ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကီလို၀ပ္နာရီ ရွစ္သန္း ထုတ္လုပ္၍ ၃၃ ေကဗြီ ဓါတ္အားလိုင္းျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ပို႔လႊတ္ျဖန္႔ျဖဴး သြားရန္ႏွင့္ ပိုလွ်ံေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ေတာင္ငူ ေဒသအတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးသြားရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


Comments are closed.

%d bloggers like this: