နန္ခ်ိဳႏွင့္ အထက္ေပါင္းေလာင္း စီမံကိန္းမ်ား ဝန္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္မင္း ၾကည့္ရွုစစ္ေဆး

(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃၊ ၂၀၀၈)

  • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္မင္းသည္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါ၍ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန အမွတ္(၁) တည္ေဆာက္ေရးက ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနား၏ အေရွ႕ဘက္ (၁၆)မိုင္အကြာ နန္ခ်ိဳေခ်ာင္းေပၚ၌ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ စက္တတ္ဆင္အင္အား ၄၀ မဂၢါဝပ္ ရွိမည့္ နန္ခ်ိဳေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးသည္။
  • နန္ခ်ိဳေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသည္ ယခုအခါ ၁၇.၀၃ ရာခိုင္ႏွံုး ျပီးစီးေနျပီျဖစ္သည္။
  • ထိုမွတစ္ဆင့္ ဝန္ၾကီးသည္ ေနျပည္ေတာ္ပ်ဥ္းမနား အေရွ႕ဘက္ ၂၆ မိုင္အကြာ ေပါင္းေလာင္း ျမစ္ေပၚ၌ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ စက္တတ္ဆင္အင္အား မဂၢါဝပ္ ၁၄၀ ရွိမည့္ အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးခဲ့သည္။
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: