ခေပါင္းေရေလွာင္တမံႏွင့္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ စက္ရံုဖြင့္လွစ္

(ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၂၃၊ ၂၀၀၈)
 • ပဲခူးတိုင္း အုတ္တြင္းျမိဳ႕နယ္၌ လယ္ေျမဧကတစ္သိန္းကို အက်ိဳးျပဳမည့္ ခေပါင္း ေရေလွာင္ တမံႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း ၁၂၀ ထုတ္လုပ္ေပးမည့္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ စက္ရံုဖြင့္လွစ္ပြဲ အခမ္းအနားအား ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပရာ အဆိုပါ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြင့္ျဖိဳးေရးေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴး (၁)ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး၊ ပဲခူးတိုင္း ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြင့္ျဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠဌ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကို၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ ၀န္ၾကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ၾကီးမ်ား၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ တပ္မေတာ္ အရာရွိၾကီးမ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြင့္ျဖိဳးေရးေကာင္စီရံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိပုဂၢလ္မ်ား၊ တရုတ္ျပည့္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ CHMC ႏွင့္ CNEEC တို႔မွ ပညာရွင္မ်ား၊ ေတာင္ငူျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အုတ္တြင္းျမိဳ႕နယ္တို႔မွ လူမွဳေရးအသင္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
 • ခေပါင္းေရေလွာင္တမံ ဖြင့္လွစ္ပြဲျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ခေပါင္းေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံု ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဆက္လက္က်င္းပရာ အတြင္းေရးမွဴး(၁)ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ခေပါင္းေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံု မုခ္ဦးေရွ႕၌ ေနရာယူၾကသည္။
 • ေရွးဦးစြာ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကို၊ ဝန္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္မင္းႏွင့္ ဝန္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦးတို႔က ခေပါင္းေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုကို ဖဲၾကိဳးျဖတ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။
 • ထို႔ေနာက္ အတြင္းေရးမွဴး(၁)ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ခေပါင္းေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံု မုခ္ဦးေရွ႕၌ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းတင္ ဓတ္ပံုရိုက္ၾကသည္။
 • ယင္းေနာက္ မဂၤလာအခ်ိန္ ၾကေရာက္သည္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး(၁)သည္ ခေပါင္းေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရံု ကမၼည္းေက်ာက္စာတိုင္ကို စက္ခလုတ္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္ေပးျပီး အေမႊး နံ႔သာရည္မ်ားျဖင့္ ပက္ျဖန္းေပးသည္။
 • ထို႔ေနာက္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကို၊ ဝန္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္မင္းႏွင့္ ဝန္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဌးဦး တို႔ကလည္း ကမၼည္းေက်ာက္စာတိုင္ကို စက္ခလုတ္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္ေပးျပီး အေမႊးနံ႔သာရည္မ်ားျဖင့္ ပက္ျဖန္း ေပးၾကသည္။
 • ယင္းေနာက္ အတြင္းေရးမွဴး(၁)ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ခေပါင္းေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရံု အတြင္းရွိ ဖရန္စစ္ တာဘိုင္ႏွင့္ ဂ်င္နေရတာ စက္(၂)လံုး လည္ပတ္ေနမွဳ၊ ေရထုတ္ေျမာင္းႏွင့္ Control Room တို႔အား လွည့္လည္ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးၾကသည္။
 • ထိုမွတစ္ဆင့္ အတြင္းေရးမွဴး(၁)ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ခေပါင္းေရေလွာင္တမံ ဘက္စံုစီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လွည့္လည္ၾကည့္ရွဳၾကျပီး ရွင္းလင္းခန္းမေဆာင္သို႔ ေရာက္ရွိၾကသည္။
 • ထို႔ေနာက္ အတြင္းေရးမွဴး(၁)အား စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္၌ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦးက ခေပါင္းေရေလွာင္တမံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ မွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီးေဇာ္မင္းက ခေပါင္း ေရအား လ်ွပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရံုဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လည္းေကာင္း ဗီဒီယို ဆလိုက္ျဖင့္ ရွင္းလင္း တင္ျပၾကသည္။
 • ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အတြင္းေရးမွဴး(၁)က လိုအပ္သည္မ်ားကိုမွာၾကားသည္။
 • ယင္းေနာက္ အတြင္းေရးမွဴး(၁)သည္ ရွဳရပ္ေနရာမွ ခေပါင္းေရေလွာင္ဆမံ ဘက္စံုစီမံကိန္းကို ၾကည့္ရွဳ စစ္ေဆးျပီး နံနက္(၁၁)နာရီတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြါသြားသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: