မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲနွင့္ ငါးမ်ိဳးစိုက္ထည့္ပြဲ က်င္းပ

(ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၂၈၊ ၂၀၀၈)


  • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ၀န္ၾကီးဌာန ၏ မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲႏွင့္ ငါးမ်ိဳးစိ္တ္ထည့္ပြဲကို ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ၀န္ၾကီးဌာနရွိ ပိေတာက္ေျမာင္ တမံ (၃) အနီး၌ က်င္းပရာ ေရွးဦးစြာ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္မင္းက မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ကံ့ေကာ္ပင္ကို သတ္မွတ္ေနရာ၌ စိုက္ပ်ိဳးေပးသည္။
  • ယင္းေနာက္ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး တို႔က ခေရ၊စိန္ပန္းျပာ၊ဇလပ္၊အုန္း စသည့္အပင္မ်ားကို သတ္မွတ္ေနရာမ်ား၌ စိုက္ပ်ိဳးေပးၾကျပီး ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္မင္း၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူတို႔က ၀န္ထမ္းမ်ား၏ တေပ်ာ္တပါး သစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳး ေနမွဳကို ၾကည့္ရွုအားေပးၾကသည္။
  • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ၀န္ၾကီးဌာန၏ မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲတြင္ ကံ့ေကာ္၊ ခေရ၊ စိန္ပန္းျပာ၊ ဇလပ္၊အုန္း အစရွိသည့္ အရိပ္ရပင္၊ႏွစ္ရွည္ပင္ႏွင့္ စားပင္၊သီးပင္ ၁၅၆၇ ပင္တို႔ကို စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။
  • ထို႔ေနာက္ ၀န္ၾကီး၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ပိေတာက္ေျမာင္တမံ (၃) အနီးတြင္ က်င္းပေသာ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ၀န္ၾကီးဌာန၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ငါးမ်ိဳးစိတ္ထည့္ပြဲသို႔ ေရာက္ရွိၾကျပီး ၀န္ၾကီး၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက ပိေတာက္ေျမာင္တမံ(၃) အတြင္းသို႔ ငါးျမစ္ခ်င္းသားေပါက္ ၃၂၀၀၀၊ ငါးခံုးမသားေပါက္ ၃၂၀၀၀၊ ငါးၾကင္းေရႊ၀ါ သားေပါက္ ၁၆၀၀၀ စုစုေပါင္း ငါးသားေပါက္ ေကာင္ေရ ၈၀၀၀၀ ကို စိုက္ထည့္ေပးၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: