တာပိန္(၂)ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

September 28, 2008

(ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၈)

 • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ Datang Yunan United Hydropower Developing Co., Ltd တို႔ တာပိန္(၂)ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အတြက္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ (၂၅)ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။
 • အဆုိပါအခမ္းအနားသို႔ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း၊ အမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ Datang Yunan United Hydropower Developing Co., Ltd မွ President, Mr. Wu Jing ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ အစီအစဥ္အရ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက ႏႈတ္ခႊန္းဆက္ စကားေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ Datang Yunan United Hydropower Developing Co., Ltd မွ President, Mr. Wu Jing က ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားသည္။
 • ယင္းေနာက္ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ Datang Yunan United Hydropower Developing Co., Ltd မွ President တို႔က ႏွစ္ဖက္နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီး အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ၾကသည္။
 • ယင္းေန႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးေသာ တာပိန္(၂) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွာ စက္တပ္ဆင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၁၆၀ ရွိမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လ်ွပ္စစ္(၁) ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္မင္းအား ဧည့္သည္အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံု

September 21, 2008

(ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၈)

 • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းအား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ CITIC and Sinohydro Joint Venture CCYW ကုမၸဏီမွ President , Ms. Jean zhou Oin ႏွင့္ Deputy Managing Director, Mr. Shen Decai ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု၍ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္း၏ တာဘိုင္ဂ်င္နေရတာႏွင့္ Hydraulic Steel Structure မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

တက္ေရာက္

 • ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာ၌ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီး အကဲမ်ား ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

EP-1 Ministry, PRC Co discuss Yeywa hydropower project

September 21, 2008

(Nay Pyi Taw, 20 Sept, 2008)

 • Minister for Electric Power No-1 Col Zaw Min met with President Ms Jean Zhou Oin, Deputy Managing Director Mr Shen Decai and party of CITIC and Sinohydro Joint Venture CCYW Co from the People’s Republic of China at the meeting hall of the ministry here yesterday morning, At the meeting, they discussed the matters on turbine generator and Hydraulic Steel Structure of Yeywa hydro power project.
 • Also present on the occasion were Deputy Minister U Myo Myint, departmental heads and officials.

၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ႏွင့္အဖြဲ႕ ေတြ႔ဆံု

September 20, 2008

(ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ၊၂၀၀၈ ခုနွစ္)

 • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းအား ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Bhaskar Kumar Mitra ႏွင့္ National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC) မွ Chairman and Managing Director. Mr.S.K.Gorg ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ ညေနပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုသည္။
 • ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာ၌ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾက သည္။ ထို႔ေနာက္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ အိႏၵိယ သမၼတႏိုင္ငံ National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC) တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ ထမံသီ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ေရႊစာေရးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတို႔ အတြက္ ႏွစ္ဖက္နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ဆက္လက္က်င္းပသည္။
တက္ေရာက္
 • အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း၊ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွထြန္း၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးေအးေမာင္၊ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Bhaskar Kumar Mitra ၊ Ministry of Power မွ Joint Secretary Mr. Jayant Kawale ႏွင့္ National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC) မွ Chairman and Managing Director, Mr. S.K. Gorg ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။အခမ္းအနားအစီအစဥ္အရ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းက ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Bhaskar Kumar Mitra က ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားသည္။
လက္မွတ္ေရးထိုး
 • ထို႔ေနာက္ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC) မွ Chairman တို႔က ႏွစ္ဖက္နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကၿပီး စာခ်ဳပ္မ်ားကို အျပန္အလွန္လဲလွယ္ၾကသည္။
အေကာင္အထည္ေဖာ္
 • ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ အိႏၵိယသမၼတႏို္င္ငံ National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC) တို႔သည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေပၚရွိ ထမံသီေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ေရႊစာေရး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတို႔ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ပ်ဥ္းမနား ေခါမေက်းရြာ၌ ေပါင္းေလာင္း နယ္ေျမ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုသစ္ ဖြင့္လွစ္

September 19, 2008
(ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈)
 • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကေသာ ေရႊေတာင္အုပ္စု၊ ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္ေရႊျပည္ ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းသည့္ ေပါင္းေလာင္းနယ္ေျမ (၁၆)ခုတင္ဆံ့ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုသစ္ဖြင့္ပဲြကို ယေန႔နံနက္(၈)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ပ်ဥ္းမနား၊ က်ည္ေတာင္ကန္ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ေခါမေက်းရြာရွိ အဆိုပါ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုသစ္ မ်က္ႏွာစာ၌ က်င္းပသည္။

တက္ေရာက္

 • အဆိုပါတိုက္နယ္ေဆး႐ံုသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေ၀လြင္၊ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ဌာန ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ နယ္ေျမတာ၀န္ခံ ဦးသိန္းေဆြ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ေရႊေတာင္အုပ္စု၊ ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီ၊ ျမန္ေရႊျပည္ကုမၸဏီတို႔မွ ကုမၸဏီဥကၠဌမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
 • ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ နယ္ေျမ တာ၀န္ခံ ဦးသိန္းေဆြက တိုက္နယ္ေဆး႐ံုသစ္ ဆိုင္းဘုတ္ကို စက္ခလုတ္ႏွိပ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး တိုင္းမွဴး၊ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားက အေမႊးနံ႔သာမ်ားျဖင့္ပက္ဖ်န္းေပးၾကသည္။

ဖြင့္လွစ္

 • ယင္းေနာက္ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း၊ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီဥကၠဌ ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္တို႔က တိုက္နယ္ ေဆး႐ံုဖြင့္ပြဲမုခ္ဦးကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

 • ယင္းေနာက္ ေရႊေတာင္အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္ေဇာ္ႏိုင္က တိုက္နယ္ေဆး႐ံု အတြက္ ေဆး႐ံုသံုး ခုတင္မ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား၊ ေဆး႐ံုသံုး ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ျမန္ေရႊျပည္ကုမၸဏီ ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္၀င္းက တိုက္နယ္ေဆး႐ံု အေဆာက္အဦးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္ထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ၾကသည္။ထို႔ေနာက္ တိုင္းမွဴး၊ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက တိုက္နယ္ ေဆး႐ံုသစ္အတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကသည္။

ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး

 • ယေန႔ဖြင့္လွစ္ေသာ ေပါင္းေလာင္းနယ္ေျမ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုသစ္သည္ ေပါင္းေလာင္းေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိ္န္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေက်းရြာ (၂၄)ရြာမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ (၁၆)ခုတင္ဆံ့ တိုက္နယ္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေမလတြင္ ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးေၾကာင္း သိရသည္။


Paunglaung region facilitated with new station hospital

September 19, 2008
(NAY PYI TAW, 18 Sept, 2008)
 • Under the arrangements of the Ministry of Electric Power No. 1, Paunglaung Region Station Hospital (16-bed), jointly sponsored by Shwedaung Group, Asia World Co and Myan Shwe Pyi Co, was put into service this morning.
 • At the ceremony taking place in Khawma Village of Kyitaunggan Village-tract in Nay Pyi Taw Pyinmana Township, CEC member of the Union Solidarity and Development Association in-charge of the region U Thein Swe pressed the button to unveil the signboard of the station hospital.
 • Commander of Nay Pyi Taw Command Maj-Gen Wai Lwin, Minister for Electric Power No. 1 Col Zaw Min, Minister for Health Dr Kyaw Myint and deputy ministers sprinkled scented water on the signboard.
 • Ministers Col Zaw Min and Dr Kyaw Myint and Chairman of Asia World Co U Tun Myint Naing opened the archway of the hospital. The commander unveiled the stone inscription.
 • Managing Director U Aung Zaw Naing of Shwedaung Group handed over documents related to hospital equipment and medicines and Chairman U Khin Maung Win of Myan Shwe Pyi Co, documents related to the hospital building to Acting Director-General Dr Win Myint of Health Department.
 • Thanks to construction of the hospital, health care services will easily be provided to the people of 24 villages including employees of Paunglaung Hydropower Project. The station was built in January 2008 and completed in May 2008.ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား (Hydropower Stations under MOEP-1)

September 17, 2008