ေနျပည္ေတာ္ပ်ဥ္းမနား ေခါမေက်းရြာ၌ ေပါင္းေလာင္း နယ္ေျမ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုသစ္ ဖြင့္လွစ္

(ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈)
  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကေသာ ေရႊေတာင္အုပ္စု၊ ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္ေရႊျပည္ ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းသည့္ ေပါင္းေလာင္းနယ္ေျမ (၁၆)ခုတင္ဆံ့ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုသစ္ဖြင့္ပဲြကို ယေန႔နံနက္(၈)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ပ်ဥ္းမနား၊ က်ည္ေတာင္ကန္ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ေခါမေက်းရြာရွိ အဆိုပါ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုသစ္ မ်က္ႏွာစာ၌ က်င္းပသည္။

တက္ေရာက္

  • အဆိုပါတိုက္နယ္ေဆး႐ံုသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေ၀လြင္၊ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ဌာန ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ နယ္ေျမတာ၀န္ခံ ဦးသိန္းေဆြ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ေရႊေတာင္အုပ္စု၊ ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီ၊ ျမန္ေရႊျပည္ကုမၸဏီတို႔မွ ကုမၸဏီဥကၠဌမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
  • ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ နယ္ေျမ တာ၀န္ခံ ဦးသိန္းေဆြက တိုက္နယ္ေဆး႐ံုသစ္ ဆိုင္းဘုတ္ကို စက္ခလုတ္ႏွိပ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး တိုင္းမွဴး၊ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားက အေမႊးနံ႔သာမ်ားျဖင့္ပက္ဖ်န္းေပးၾကသည္။

ဖြင့္လွစ္

  • ယင္းေနာက္ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း၊ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီဥကၠဌ ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္တို႔က တိုက္နယ္ ေဆး႐ံုဖြင့္ပြဲမုခ္ဦးကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

  • ယင္းေနာက္ ေရႊေတာင္အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္ေဇာ္ႏိုင္က တိုက္နယ္ေဆး႐ံု အတြက္ ေဆး႐ံုသံုး ခုတင္မ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား၊ ေဆး႐ံုသံုး ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ျမန္ေရႊျပည္ကုမၸဏီ ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္၀င္းက တိုက္နယ္ေဆး႐ံု အေဆာက္အဦးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္ထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ၾကသည္။ထို႔ေနာက္ တိုင္းမွဴး၊ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက တိုက္နယ္ ေဆး႐ံုသစ္အတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကသည္။

ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး

  • ယေန႔ဖြင့္လွစ္ေသာ ေပါင္းေလာင္းနယ္ေျမ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုသစ္သည္ ေပါင္းေလာင္းေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိ္န္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေက်းရြာ (၂၄)ရြာမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ (၁၆)ခုတင္ဆံ့ တိုက္နယ္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေမလတြင္ ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးေၾကာင္း သိရသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: