လ်ွပ္စစ္(၁) ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္မင္းအား ဧည့္သည္အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံု

(ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၈)

  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းအား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ CITIC and Sinohydro Joint Venture CCYW ကုမၸဏီမွ President , Ms. Jean zhou Oin ႏွင့္ Deputy Managing Director, Mr. Shen Decai ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု၍ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္း၏ တာဘိုင္ဂ်င္နေရတာႏွင့္ Hydraulic Steel Structure မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

တက္ေရာက္

  • ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာ၌ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီး အကဲမ်ား ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: