၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းအား ျပည္ပမွ ဧည့္အဖြဲ႕ေတြ႕ဆံု နားလည္မွု စာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးပြဲက်င္းပ

(ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၈)
  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းအား ထိုင္းႏိုင္ငံ Italian-Thai Development Public Co., Ltd., မွ President, Mr.Premchai Karnasuta ႏွင့္ စင္ကာပူ British Virgin Island မွ Wind Fall Energy Services Limited Director, Mr.Chua Chay Jin ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ မ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ ညေနပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဧည့္ခန္းမသို႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုၾကသည္။
  • ထို႔ေနာက္ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ Italian-Thai Development Public Co., Ltd., ၊ စင္ကာပူ British Virgin Island မွ Wind Fall Energy Services Limited Director, Mr.Chua Chay Jin တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ တနသၤာရီ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အတြက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ ေရးထုိးပြဲ အခမ္းအနားကို အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ဆက္လက္ က်င္းပသည္။
ႏႈတ္ခြန္းဆက္
  • အစီအစဥ္အရ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ Italian-Thai Development Public Co., Ltd., မွ President, Mr.Premchai Karnasuta က ေဆာင္ရြက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
  • ယင္းေနာက္ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ Italian-Thai Development Public Co., Ltd., မွ President, Mr.Premchai Karnasuta က နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: