ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန ႏွင့့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ Conlenco Power Engineering Limited တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုး

October 31, 2008
(ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၈)

  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန ႏွင့့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ Conlenco Power Engineering Limited တို႔ In-House Engineering Services အတြက္ Agreement of Consulting Services လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။
အဖြင့္အမွာစကား

  • အစီအစဥ္အရ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။


  • ဆက္လက္၍ Conlenco Power Engineering Limited မွ Vice President, Mr. Jeans Francois Belin က လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
  • ယင္းေနာက္ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ Conlenco Power Engineering Limited တို႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကၿပီး အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ၾကသည္။
လက္မွတ္ေရးထိုး

  • အဆိုပါ အခမ္းအနားသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံ Conlenco Power Engineering Limited တို႔ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ Agreement of Consulting အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုး ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

EP No. 1 Minister meets Chinese guests

October 31, 2008
(Nay Pyi Taw, 31 Oct, 2008)

  • Minister for Electric Power No. 1 Col Zaw Min received President Mr. Wu Jing of Datang (Yunnan) United Hydropower Developing Co Ltd (DUHD) and party of the People’s Republic of China at the ministry here this morning.
  • They held discussions on matters related to Tarpein (1) Hydropower Project.