ႏွစ္စဥ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း ၃၈၆ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲမွ သူေဌး ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း

(သံတြဲ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ၊ ၂၀၀၈)
 • သံတြဲမွ ေရႊေလွေက်းရြာ ၁၅ မိုင္ခန္႔ကြာေ၀းၿပီး ေရႊေလွႏွင့္ သူေ႒းေခ်ာင္း လမ္းဆံုမွ ၄ ဖာလံုခန္႔ ကြာေ၀းၿပီး လမ္းဆံုမွ လက္ယာခ်ဥ္းကပ္လမ္းအတိုင္း ေမာင္းႏွင္ရာ ၁၀ မိုင္ခန္႔ ကြာေ၀းသျဖင့္ စုစုေပါင္း ၂၅ မိုင္ခန္႔ ကြာေ၀းၿပီး ေတာအထပ္ထပ္ ေတာင္အသြယ္သြယ္ႏွင့္ ျမင့္မားသည့္ ေခ်ာက္ကမ္းပါး မ်ားျဖစ္ကာ ညေန ၃ နာရီခြဲခန္႔တြင္ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန အမွတ္(၆)တည္ေဆာက္ေရး သူေ႒းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း သို႔ ေရာက္ရွိသည္။
 • လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ သဘာ၀မွ ေပးသည့္ ေတာင္တန္းႀကီးမ်ားသည္ တစ္ေနရာတြင္ ေျမသားမ်ားနီကာ၊ တစ္ေနရာတြင္ ေက်ာက္ေတာင္၊ တစ္ေနရာတြင္ အညိဳေရာင္ျဖင့္ ဆန္းၾကယ္လွသည္။ ေတာင္ကုန္းအားလံုး သဘာ၀သစ္ပင္ႀကီးမ်ား၊ ေရာ္ဘာပင္မ်ား၊ င႐ုတ္ေကာင္းပင္မ်ား၊ ငွက္ေပ်ာပင္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနသည္။
 • သူေ႒းေခ်ာင္းေရမွာလည္း ေတာင္ၾကားအတြင္း တသြင္သြင္စီးဆင္းေနသည္။ ေတာေပ်ာ္ ေက်းငွက္ႏွင့္ သားေကာင္တို႔ကလည္း ေပ်ာ္ျမဴးေနၾကသည္။ ယင္းသို႔ ေတာနက္ေသာ္လည္း ငွက္ဖ်ား မရွိသည္က ဆန္းၾကယ္လွသည့္ သဘာ၀တရားပင္။
မွတ္တမ္းတင္
 • ရွင္းလင္းေဆာင္မွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးျမင့္ဦးက ႀကိဳဆိုကာ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းအဖြဲ႕ သိလိုသမွ်ကို ရွင္းလင္းေျပာျပၿပီး စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ကို လိုက္လံျပသသည္။ ကၽြမ္းက်င္လွသည့္ ဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္ ကိုတင္စိုးကလည္း ေတာင္ကုန္းေပၚတက္ကာ အေပၚစီးမွ ဓာတ္ပံုမ်ား ႐ိုက္၍ မွတ္တမ္းတင္သည္။
 • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ေပါႂကြယ္၀ေသာ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ၿပီး ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဓိက ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ရန္ဟူေသာ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္အညီ သူေ႒း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း သည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
ရွင္းျပ
 • “ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲခ႐ိုင္ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ေရာက္ရွိလာၿပီး ဒီစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လမ္းညႊန္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ သူေ႒းေရအားလွ်ပ္စစ္ျဖစ္ႏိုင္စြမ္း အေျခအေနမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲထံ တင္ျပရာ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္မႈ ျပဳခဲ့ပါတယ္”ဟု လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးမင္းဦးက ျမန္မာ့အလင္းသို႔ ရွင္းျပသည္။
 • သူေ႒းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ သံတြဲခ႐ိုင္ သံတြဲၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ေတာေတာင္ မ်ားအတြင္း သူေ႒းေခ်ာင္းေပၚ၌ တည္ရွိသည္။
 • ေရဆင္းဧရိယာ ၄၄၂ စတုရန္းမိုင္၊ ေရေလွာင္တမံ အလ်ား ၂၀၂၈ ေပ၊ အျမင့္ ၂၉၈ ေပ၊ တမံ အမ်ိဳးအစားမွာ ဇုန္အမ်ိဳးအစား (ေက်ာက္ျဖည့္တမံ၊ Zoned Type Rock Fill Dam)ျဖစ္ၿပီး ကန္ေရျပည့္ ေရေလွာင္ပမာဏ ၂ ဒသမ ၂၁ သိန္းဧကေပႏွင့္ ေရအျမင့္မွာ ၂၀၅ ေပ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
မုိးေရခ်ိန္
 • သံတြဲၿမိဳ႕၏ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် မိုးေရခ်ိန္မွာ ၂၁၂ လက္မရွိၿပီး သူေ႒းေရအားလွ်ပ္စစ္သို႔ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် ၂၃ ဒသမ ၃၂ သိန္းဧကေပ စီး၀င္ႏိုင္ေပသည္။
 • ေရပိုလႊဲအမ်ိဳးအစားမွာ သံကူကြန္ကရစ္ (Gated Ogee Type)ျဖစ္ကာ ေရပိုလႊဲအက်ယ္မွာ ၃၃ ေပ x ၂ ေပါက္ျဖစ္၍ ေရပိုလႊဲဒီဇိုင္း ေရထုစီးႏႈန္း ၇၄၁၅ ေပ စကၠန္႔ျဖစ္သည္။ ေရပိုလႊဲ ဥမင္လိုဏ္ အမွတ္(၁)သည္ အခ်င္း ၃၃ ေပ၊ အလ်ား ၂၃၂၆ ေပရွိၿပီး အမွတ္(၂)ဥမင္လိုဏ္မွာလည္း အခ်င္း ၃၃ ေပ၊ အလ်ား ၁၈၇၅ ေပ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဖိအားျမႇင့္ သံမဏိပိုက္လိုင္းသည္ အခ်င္း ၂၉ ေပ၊ အလ်ား ၄၈၅ ေပ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ထုတ္လုပ္မည္
 • တာဘိုင္အမ်ိဳးအစားမွာ ေဒါင္လိုက္ ဖရန္စစ္တာဘိုင္ျဖစ္၍ တာဘိုင္ေရထုစီးႏႈန္းမွာ ၇၄၂၀ ကုဗေပ/စကၠန္႔ျဖစ္ၿပီး တပ္ဆင္မည့္ စက္အားမွာ ၃၇ မဂၢါ၀ပ္ x ၃ လံုး၊ ၁၁၁ မဂၢါ၀ပ္ျဖစ္၍ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၃၈၆ ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
 • စီမံကိန္းကာလမွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ရာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္ရာ ယခုအခါ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းအဖြဲ႕သည္ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္း ၃၅၀ ခန္႔သည္ ပင္မတမံလုပ္ငန္း ၇၆ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေရပိုလႊဲလုပ္ငန္း ၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေရယူအေဆာက္အအံုလုပ္ငန္း ၂၀ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္လုပ္ငန္း ၄၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးေနသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရ သည္။

(၂၄.၁၂.၂၀၀၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္႔မာ့အလင္း သတင္းစာပါ သတင္းခရီးသည္ – သတင္းေထာက္ စဥ့္ကူစိုး၀င္း၏ “ႏွစ္စဥ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း ၃၈၆ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲမွ သူေဌး ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း” ေဆာင္းပါးမွ ထုတ္နွဳတ္ ေဖာ္ျပပါသည္။)

Comments are closed.

%d bloggers like this: