ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ရဲရြာ ေရးအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး လမ္းညႊန္ မွာၾကား

(ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၈)
 • ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ မႏၲေလးတိုင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ျမစ္ငယ္ျမစ္ ေပၚ၌ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ ရဲရြာ ေရးအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို လမ္းညႊန္ မွာၾကားသည္။
 • ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၀င္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၀င္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဉာဏ္ထြန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမတ္ဟိန္း၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လွိဳင္၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္လွိဳင္၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွေဌး၀င္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ရွိန္၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)တို႔မွ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း၊ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား လိုက္ပါလ်က္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ မႏၲေလးတိုင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ရဲ-ယမန္း ေက်းရြာအနီး၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေရာက္ရွိၾကသည္။
ရွင္းလင္းတင္ျပ
 • ေရွးဦးစြာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္၌ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေနရာ၊ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၇၉၀ ႏွစ္စဥ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကီလို၀ပ္နာရီ သန္းေပါင္း ၃၅၅၀ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမစ္ငယ္ျမစ္ေပၚ၌ ေရေလွာင္တမံ အလ်ား ၂၂၆၄ ေပ၊ အျမင့္ ၄၃၃ ေပ ကြန္ကရစ္တမံ Roller Compacted Concrete Dam ပင္မတမံ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိရာ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ပဏာမ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
 • ဆက္လက္၍ ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းက စီမံကိန္း၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္အ၀င္အထြက္ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့မႈ အေျခအေန၊ ဆက္လက္၍ ေရယူအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့မႈအေျခအေန၊ ဆက္လက္၍ ေရယူအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရပိုလႊဲတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဖိအားျမွင့္ သံမဏိပိုက္တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ Switch Yard တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အမီ ၿပီးစီးေအာင္ တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေန၊ လာမည့္ မိုးကာလမွစ၍ ေရေလွာင္တမံအတြင္း ေရစတင္သိုေလွာင္ရန္ စီစဥ္ေနမႈတို႔ကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။
 • ထို႔ေနာက္ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းဦးက ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုမွ ထြက္ရွိလာမည့္ ဓါတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၇၉၀ ကို မဟာဓါတ္အားလိုင္းစနစ္အတြင္းသို႔ ပို႔လႊတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ရဲရြာ ဘယ္လင္း(ေက်ာက္ဆည္) ၂၃၀ ေကဗြီ ဓါတ္အားလိုင္း၊ ရဲရြာ-မိတၳီလာ ၂၃၀ ေကဗြီ ဓါတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဘယ္လင္း-မိတၳီလာ ၂၃၀ ေကဗြီ ဓါတ္အားလိုင္း တည္ေဆာက္သြယ္တန္းမႈ အေျခအေန၊ ဓါတ္အားခြဲရုံမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမွု အေျခအေန၊ဘယ္လင္း-ေရႊစာရံ ၂၃၀ေကဗြီ ဓါတ္အားလိုင္းႏွင့္ မိတၳီလာ-သာစည္ ၂၃၀ ေကဗြီဓါတ္အားလိုင္းမ်ားမွ ဓာတ္အားမ်ား ပို႔လႊတ္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
 • ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက ရဲရြာေရအားလ်ွပ္စစ္ စီမံကိန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႀကီးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း။
ဂ႐ုျပဳလုပ္ကိုင္
 • ယခုအခါ ယင္းစီမံကိန္းႀကီးသည္ အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္မႈအပိုင္းသို႔ေရာက္ရွိေနၿပီး ျဖစ္ရာ အစစအရာရာ ေသခ်ာသပ္ယပ္စြာ ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ငန္းအဆင့္ အားလံုးတိုင္းကို ဂ႐ုျပဳလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုေၾကာင္း။
 • ထို႔အျပင္ ျမစ္ငယ္ျမစ္၏ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို အျပည့္အဝအက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ႏုိင္ေရး အတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း။
စနစ္တက်ျဖန္႔ျဖဴး
 • ယခုကဲ့သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေပးသည့္အပိုင္းကို ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္လ်က္ ရွိသကဲ့သို႔ ထြက္ရွိလာမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ားကို သံုးစြဲသူမ်ားထံ ျဖန္႔ျဖဴးေပးသည့္အပိုင္းကိုလည္း ခ်ိန္ကိုက္ၿပီးစီးေအာင္၊ ဓါတ္အားအေလအလြင့္ အဆံုးအ႐ံႈးမရွိ စနစ္တက် ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းျဖင့္ လမ္းညႊန္မွာၾကားသည္။
 • ယင္းေနာက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေ႐ႊသည္ ရဲ႐ြာေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ Colenco Power Engineering Ltd, ႏွင့္ China Gezhouba Corporation တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန အမွတ္(၂) တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕မွ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလည္ေကာင္း လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ေပးအပ္သည္။


႐ႈရပ္မွၾကည့္႐ႈ
 • ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေ႐ႊႏွင့္ အဖြဲဝင္မ်ားသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆာင္အနီးရွိ႐ႈရပ္မွ ၾကည့္႐ႈၾကသည္။
 • ယင္းေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္တစ္ေလွ်ာက္ လွည့္လည္ၾကည့္ ႐ႈစစ္ေဆးၿပီး ပင္မတမံ႐ႈရပ္မွ ရဲရြာေရေလွာင္ကန္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ပင္မတမံ လက္ဝဲဘက္ျခမ္း ႏွင့္ ပင္မတမံ လက္ယာဘက္ျခမ္း RCC ကြန္ကရစ္အၿပီးသတ္ သြန္းေလာင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဓါတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ စက္႐ုံ ေရထုတ္ေျမာင္း တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရပိုလႊဲ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
ရာႏႈန္းျပည့္ၿပီးစီးေတာ့မည္
 • ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ အဓိကတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္ အမွတ္(၁)ႏွင့္ အမွတ္(၂) ေရလႊဲအေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းတို႔မွာ ရာႏႈန္းျပည့္ၿပီးစီးၿပီး RCC ပင္မတမံ လုပ္ငန္းမွာ ရက္ပိုင္းအတြင္း ရာႏႈန္းျပည့္ျပီးစီးေတာ့မည္ျဖစ္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ ၆၇ ဒသမ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: