ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ RCC ပင္မတမံ ကြန္ကရစ္ သြန္းေလာင္းျခင္း လုပ္ငန္း ၿပီးစီး

(ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈)

  • မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၃၁ မိုင္အကြာ ရဲယမန္းေက်းရြာအနီး ျမစ္ငယ္ျမစ္ေပၚ၌ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန အမွတ္(၂) တည္ေဆာက္ေရးက တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ RCC ပင္မတမံ ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္းျခင္းလုပ္ငန္း အၿပီးသတ္ ေဆာင္ျခင္း အခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းက အဆိုပါ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၌ က်င္းပသည္။
  • အခမ္းအနားသို႔ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Guan Mu ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။
ေဆာင္ရြက္
  • ေရွးဦးစြာ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္ႏွင့္အ ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ RCC ပင္မတမံ ကြန္ကရစ္ သြန္းေလာင္းျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္႐ႈၾကသည္။
  • ထို႔ေနာက္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္သည္ 2.5 ton Vibrating Roller အား ေမာင္းႏွင္၍ RCC ပင္မတမံ ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္းျခင္း လုပ္ငန္းကို အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
စီမံကိန္းျဖစ္
  • အဆိုပါ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ RCC ကြန္ကရစ္ ပင္မတမံ အလ်ား ၂၂၆၄ ေပ၊ အျမင့္ ၄၃၃ ေပ၊ တမံ RCC ကြန္ကရစ္ထုထည္ ၈၇၀၆၇၇ က်င္း ရွိ၍ စက္တပ္ဆင္အင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၇၉၀ ရွိမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။
  • ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ RCC အမ်ိဳးအစား ကြန္ကရစ္တမံ ျဖစ္ရာ ကမၻာေပၚတြင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး RCC ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္းမႈႏႈန္း အျမန္ဆံုးစာရင္းတြင္ အမွတ္စဥ္ (၉)ေနရာ၌ ရပ္တည္ေသာ တမံျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: