ပုပၸါး မီးၿငိမ္းေတာင္ ေဒသ တစ္၀ိုက္၌ သဘာ၀ ပိုဇိုလန္မ်ား အေျမာက္အျမား ထြက္ရွိ

(ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၈)

 • စကား၀ါပန္းမ်ား ပြင့္လန္းရာေျမ ပုပၸားေတာင္ေျခေဒသသို႔ မိမိတို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္က နာရီျပန္ တစ္ခ်က္ ေနမြန္းတိမ္းခဲ့ေလၿပီ။ ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ခြာစခ်ိန္ကမူ နံနက္(၆)နာရီ ေနထြက္စျပဳခ်ိန္ခါ ျဖစ္သည္။
ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ
 • ေဟမႏၲေဆာင္းရာသီ နံနက္ခင္း၏ ေအးျမျမေျမာက္ျပန္ေလကို တ၀ႀကီး႐ွဴ႐ိႈက္ရင္း သာယာ လွပေသာ ေက်းလက္၏ သဘာ၀႐ႈေမွ်ာ္ခင္းတို႔ကို ျမင္ရသည္မွာ သက္ၿငိမ္ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကို ၾကည့္ရသည့္ႏွယ္ ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ ေကာင္းလွပါဘိ။
 • စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားကလည္း ၿမိဳ႕တိုင္း၊ ရြာတိုင္းတြင္ မီးခိုးတလူလူျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စက္႐ံု ၆၂၄ ႐ံုႏွင့္ ပုဂၢလိကစက္႐ံု အလုပ္႐ံု ၃၅၀၀၀ ရွိခဲ့ရာမွ ယခုပါဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စက္႐ံု ၇၉၃ ႐ံုႏွင့္ ပုဂၢလိကစက္႐ံု အလုပ္႐ံု ၁၁၃၀၀၀ အထိ တိုးတက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
 • ပုပၸါးေဒသသို႔ ေရာက္တုန္းေရာက္ခိုက္ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန၏ သဘာ၀ပိုဇိုလန္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံုသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခြင့္ ရခဲ့သည္မွာ ခရီးစဥ္အတြင္းမ်ားစြာ ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းလွေပသည္။
 • သဘာ၀ပိုဇိုလန္၏ အေၾကာင္းကို ဂဃနဏမသိေသးေသာ ကၽြန္ေတာ့္အဖို႔မူ ဗဟုသုတ အသိပညာ ရတနာတစ္ပါး တိုးပြားခဲ့ရသည္။
ေခ်ာ္ျပာ
 • သဘာ၀ပိုဇိုလန္ဆိုသည္ကား မီးေတာင္ေပါက္ကြဲရာမွ ထြက္ရွိလာေသာ ေခ်ာ္ျပာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲစဥ္အတြင္းပိုင္းမွ ေခ်ာ္ရည္ပူမ်ား၊ ျပာမ်ား တိုးထြက္လာၾကရာမွ အျပင္ ေလႏွင့္ ထိေတြ႔ေသာအခါ အပူခ်ိန္ေလ်ာ့ကာ ေအးခဲသြားၾကသည္။ မီးေတာင္ဖြဲ႕စည္းမႈ ပံုစံကို လိုက္၍ ေအးခဲခ်ိန္ အေႏွး၊ အျမန္ ကြာျခားမႈရွိတတ္ျခင္းသည္ ေခ်ာ္ခဲမ်ား၊ ျပာမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ အမႈန္ အရြယ္အစားကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစသည္။ ေအးခဲခ်ိန္ျမန္လွ်င္ ပံုေဆာင္ခဲ ဖြဲ႔စည္းခ်ိန္ မရသျဖင့္ အမႈန္အရြယ္အစား ေသးေစသည္။ ေခ်ာ္မ်ား၊ ျပာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပံုမဲ့ Silica ႏွင့္ Alumina တို႔သည္ ေကာင္းစြာ ႏုညက္ေသာ အေျခအေနတြင္ ထံုး၊ ေရတို႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ပါက ဓါတ္ျပဳႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး လူလုပ္ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ဆင္တူေသာ အာနိသင္မ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာသည္။

အစြဲျပဳေခၚေ၀ၚ

 • ပိုဇိုလန္ (Pozzolan)ဟူေသာ အမည္ကို ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲခဲ့မႈ၏ သမိုင္းေျခရာကို ျပန္ေကာက္ ရပါလွ်င္ ေအဒီ ၇၉ တြင္ အီတလီႏိုင္ငံရွိ ဗီဆူးဗီးယပ္စ္မီးေတာင္ (Mt. Vesuvius)ေပါက္ကြဲရာမွ ထြက္ေပၚ လာေသာ ျပာမ်ား က်ေရာက္ခဲ့ရာ Pozzuoli ၿမိဳ႕ကို အစြဲျပဳ၍ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲ ေနၾကျခင္းပင္။

ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲ

 • သဘာ၀မွရရွိေသာ မီးေတာင္ျပာမ်ားကို သဘာ၀ပိုဇိုလန္အျဖစ္လည္ေကာင္း၊ အျခား Pozzolanic Reaction ျဖစ္တတ္ေသာ ေက်ာက္မီးေသြးျပာ အစရွိသည္တို႔ကိုလည္း Pozzolanic Material အျဖစ္ လည္းေကာင္း ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ခိုင္ခံ့

 • လူလုပ္ဘိလပ္ေျမမေပၚေပါက္မီ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ဂရိလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သဘာ၀ပိုဇိုလန္၊ ထံုးႏွင့္ ေရတို႔ကို ေရာစပ္၍ ရရွိလာေသာ သဘာ၀ဘိလပ္ေျမကို သံုးစြဲခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရ သည္။ လူလုပ္ဘိလပ္ေျမ မေပၚေပါက္မီ ကာလတစ္ေလွ်ာက္က သဘာ၀ပိုဇိုလန္ႏွင့္ ထံုးကို ေရာစပ္ အသံုးျပဳကာ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေရာမေခတ္ အေဆာက္အအံုအခ်ိဳ႕မွာ ယေန႔အထိ ခိုင္ခံ့ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

အသံုးျပဳလာ

 • လူလုပ္ဘိလပ္ေျမ (Portland Cement) စတင္တီထြင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ သဘာ၀ ပိုဇိုလန္ထက္ ပိုမိုတြင္က်ယ္စြာ ထုတ္လါပ္ႏိုင္ျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ Strength ကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ရရွိျခင္း စသည့္ အားသာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လူလုပ္ ဘိလပ္ေျမကိုသာ အဓိက အစားထိုး သံုးစြဲလာခဲ့ၾကသည္။ သဘာ၀ပိုဇိုလန္ကိုမူ ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ ေရေပါင္းစပ္ ဓာတ္ျပဳရာမွ ထြက္ေသာ အပူခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ ကြန္ကရစ္၏ Sulfate ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ျမင့္မားလာေစရန္စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ တြင္က်ယ္စြာ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳလာၾကသည္။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအခ်ိဳ႕ရွိ မီးေတာင္ေဟာင္းမ်ားသည္ သဘာ၀ပိုဇိုလန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဘီစီ ၄၄၂ တြင္ ေနာက္ဆံုး ေပါက္ကြဲခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းရွိခဲ့ေသာ ပုပၸားမီးၿငိမ္းေတာင္ ေဒသတစ္၀ိုက္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပါက္ကြဲခ်ိန္ မွတ္တမ္းမရွိေသာ ခ်င္းတြင္းျမစ္၀ွမ္း ေအာက္ပိုင္းေဒသမွ မီးေတာင္ေဒသအုပ္စုတို႔မွာ သဘာ၀ပိုဇိုလန္ထုတ္ယူရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အစားထိုး

 • ပုပၸား မီးၿငိမ္းေတာင္ ေဒသတစ္၀ိုက္ရွိ သဘာ၀ပိုဇိုလန္သည္ အရည္အေသြးမီ ျမင့္မားေၾကာင္း စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိရ၍ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၌ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ Roller Compacted Concerete Dam တြင္ ဘိလပ္ေျမလိုအပ္ခ်က္၏ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အစားထိုး သံုးစြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

 • အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သဘာ၀ပိုဇိုလန္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳ ျခင္းျဖင့္ အပူခ်ိန္ေလ်ာ့က်ကာ အက္ေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈကို တားဆီးေစရန္ျဖစ္သည္။ (ကြန္ကရစ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အပူထြက္မႈ နည္းေစျခင္းျဖင့္ ဆံျခည္မွ်င္ အက္ေၾကာင္းမ်ား မေပၚရန္ ျဖစ္သည္။)
 • ပညာရွင္အခ်ိဳ႕က “မီးေတာင္ေဟာင္းရွိေသာ ေဒသမ်ား၌သာ သဘာ၀ပိုဇိုလန္ကို ထုတ္ယူအသံုးျပဳႏိုင္သျဖင့္ ေရႊထက္ပင္ ရွားေၾကာင္း”ဟု သံုးသပ္တင္စားေျပာဆိုခဲ့ရာ ကိုယ့္တိုင္း၊ ကိုယ့္ျပည္၊ ကိုယ့္ဌာနီ၏ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ေပါႂကြယ္၀မႈ တစ္ခုတည္းႏွင့္ပင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ဂုဏ္ယူ၀ံ့ႂကြားႏိုင္ေလာက္ေပသည္။

(၂၆.၁၂.၂၀၀၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္႔မာ့အလင္း သတင္းစာပါ သတင္းေဆာင္းပါး – ေမာင္ေမာင္ေထြး (သတင္းစဥ္)၏ “ပုပၸါး မီးၿငိမ္းေတာင္ ေဒသ တစ္၀ိုက္၌ သဘာ၀ ပိုဇိုလန္မ်ား အေျမာက္အျမား ထြက္ရွိ” ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)

Comments are closed.

%d bloggers like this: