ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအး သူေ႒းေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ႀကည့္ရွုစစ္ေဆး

(ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၀၉)

 • ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕၌ ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴး(၁) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၀င္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ)၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေသာင္းေအး၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား လိုက္ပါလ်က္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ အမ္းၿမိဳ႕မွ သံတြဲၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁၂ မိုင္အကြာ သူေ႒းေခ်ာင္းေပၚ၌ တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ သူေ႒းေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိ သည္။
 • စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိရာတြင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအးႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ မ်ားအား အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းၾကည္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆိုၾကသည္။
 • ေရွးဦးစြာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသည္ စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္ ႐ႈရပ္မွေန၍ သူေ႒းေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။
 • ထို႔ေနာက္ စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္၌ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးအား အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရအားအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရရွိႏိုင္မည့္ေနရာမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဓာတ္အားေပးကြန္ရက္စနစ္ တည္ေဆာက္ၿပီး ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၁၁၁ မဂၢါ၀ပ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ သူေ႒း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ မဂၢါ၀ပ္ ၁၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ အမ္းေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတို႔မွာ တည္ေဆာက္ဆဲ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မဂၢါ၀ပ္ ၅၀၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ေလးၿမိဳ႕ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ၇၆ ဒသမ ၅ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ စိုင္ဒင္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတို႔မွာ တည္ေဆာက္ရန္လ်ာထားေသာ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း(၄)ခု ၿပီးစီး သြားပါက စုစုေပါင္းလွ်ပ္စစ္ ၆၉၇ ဒသမ ၅ မဂၢါ၀ပ္အထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္အားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
 • ရခိုင္ျပည္နယ္ သူေ႒းေခ်ာင္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ သူေ႒းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အႀကိဳစူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ စက္တစ္လံုးလွ်င္ ၃၇ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္သည့္ တာဘိုင္စက္ သံုးလံုးမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၁၁၁ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဓိက ေရအားအေဆာက္အအံုမ်ားအေနျဖင့္ အလ်ား ၂၃၂၆ ေပရွိ အမွတ္(၁)ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္ႏွင့္ အလ်ား ၁၈၇၅ ေပရွိ အမွတ္(၂) ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္၊ ပင္မတမံ၊ ေရပိုလႊဲ၊ ဖိအားျမင့္ သံမဏိ ပိုက္လိုင္းမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း။
 • တမံအုတ္ျမစ္၊ စိမ့္ေရတားကြန္ကရစ္နံရံ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ေခတ္မီလုပ္ငန္းသံုး စက္ယႏၲရားျဖစ္သည့္ Bauer Trench Cutter အား အသံုးျပဳ၍ တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
 • ဆက္လက္၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးမ်ိဳးျမင့္က ပင္မတမံတည္ေဆာက္မႈ ပံုစံဒီဇိုင္းႏွင့္ Trench Cutter ျဖင့္ တမံအုတ္ျမစ္၊ စိမ့္ေရတားကြန္ကရစ္ နံရံတည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ငလိုက္၊ မုန္း၊ သဖန္းဆိပ္ စသည့္ ေရေလွာင္တမံမ်ား၌ စိမ့္ေရတားကြန္ကရစ္နံရံမ်ား ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ပံုမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
 • ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက လိုအပ္သည္မ်ားကို လမ္းညႊန္မွာၾကားၿပီး သူေ႒းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားသား ပညာရွင္မ်ားအား လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ေပးအပ္သည္။
 • ဆက္လက္၍ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအးႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ သူေ႒းေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ တမံအုတ္ျမစ္၊ စိမ့္ေရတားကြန္ကရစ္နံရံ စတင္တည္ေဆာက္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပမည့္ မဂၤလာမုခ္ဦးေရွ႕သို႔ သြားေရာက္ ေနရာယူၾကသည္။
 • ယင္းေနာက္ မဂၤလာအခ်ိန္ႏွင့္ တမံအုတ္ျမစ္၊ စိမ့္ေရတားကြန္ကရစ္နံရံ တည္ေဆာက္မႈ စတင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ေဇာ္၊ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေသာင္းေအး၊ ၀န္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းတို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္၍ ဖြင့္လွစ္ ေပးၾကသည္။
 • ဆက္လက္၍ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ေဇာ္၊ တိုင္းမွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေသာင္းေအး၊ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းတို႔သည္ တမံအုတ္ျမစ္၊ စိမ့္ေရတားကြန္ကရစ္နံရံ တူးေဖာ္တည္ေဆာက္မည့္ စက္ယႏၲရား (Trench Cutter)ကို အေမႊးနံ႔သာရည္မ်ားျဖင့္ပက္ဖ်န္းေပးၾကသည္။
 • ထို႔ေနာက္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသည္ တမံအုတ္ျမစ္၊ စိမ့္ေရတားကြန္ကရစ္နံရံ တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းသံုး စက္ယႏၲရား (Trench Cutter)အား Guide Wall ေပၚတြင္ ေနရာခ်ထားၿပီး ေျမတူးျခင္းလုပ္ငန္း စတင္ေဆာင္ရြက္ပံု အဆင့္ဆင့္တို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး၍ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား လုပ္ငန္းမ်ားကို ေစတနာထား၍ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ရန္၊ အစစ သပ္ရပ္ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကား သည္။ ယင္းစက္ယႏၲရားသည္ စိမ့္ေရတားနံရံကို အနက္ေပ ၂၀၀ ထိ တူးေဖာ္ႏိုင္အားရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 • ယင္းေနာက္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသည္ သူေ႒းေရအားလွ်ပ္စစ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနၾကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးႏႈတ္ဆက္၍ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့သည္။
 • အဆိုပါ သူေ႒းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁၂ မိုင္ခန္႔အကြာ သူေ႒းေခ်ာင္းေပၚ၌ တည္ရွိ၍ တပ္ဆင္စက္အင္အား ၁၁၁ မဂၢါ၀ပ္ရွိေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုတစ္ခုတည္ေဆာက္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ဓာတ္အားကီလို၀ပ္နာရီ ၃၈၆ သန္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးရန္ ရည္ရြယ္ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: