အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ျမစ္ေရလႊဲၿပီ

(ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၀၉)
  • ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနား၏ အေရွ႕ဘက္ ၂၆ မိုင္ခန္႔အကြာ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ေပၚတြင္ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန အမွတ္(၁) တည္ေဆာက္ေရးမွ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိေသာ အထက္ ေပါင္းေလာင္းေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ ျမစ္ေရလႊဲျခင္းအခမ္းအနားကို လြန္ခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက အဆိုပါ စီမံကိန္းတည္ရာ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

တခဲနက္အားေပး

  • အစီအစဥ္အရ ေရွးဦးစြာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ စီမံကိန္း၏ လက္ယာဘက္ကမ္းရွိ ယာယီ မ႑ပ္တြင္ ေနရာယူၿပီးေနာက္ မဂၤလာအခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စီမံကိန္းရွိ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္း မ်ားက ေပါင္းေလာင္းျမစ္ လက္၀ဲဘက္ကမ္းႏွင့္ လက္ယာဘက္ကမ္းတို႔မွ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား၊ ေက်ာက္သားမ်ားျဖင့္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ထိုးပိတ္ၾကရာ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားက လက္ခုပ္လက္၀ါးတီး၍ လည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ အကအဖြဲ႕မ်ားက အိုးစည္ဒိုးပတ္မ်ား တေပ်ာ္တပါးတီးမႈတ္ကခုန္၍ လည္းေကာင္း တစ္ခဲနက္ အားေပးခဲ့ ၾကသည္။

အားေပးစကား

  • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ပိတ္ၿပီးသြားေသာ ေရလႊဲတမံ လက္ယာဘက္ကမ္းမွ လက္၀ဲ ဘက္ကမ္းသို႔ တမံေပၚမွ ျဖတ္သန္းစစ္ေဆးၾကည့္႐ႈၿပီးေနာက္ ၀န္ႀကီးက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ စီမံကိန္း၀န္မ္းမ်ား၊ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအကအဖြဲ႕၀င္ မ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္၍ အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

အထိမ္းအမွတ္

  • ၄င္းေနာက္ ၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕တို႔သည္ ေပါင္းေလာင္းျမစ္အတြင္း အေမႊး နံ႔သာရည္မ်ား ပက္ဖ်န္းေပးၿပီးေနာက္ စီမံကိန္း၏ လက္ယာဘက္ကမ္းရွိ မ႑ပ္၌ စီမံကိန္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ၿပီး ျမစ္ေရလႊဲျခင္း လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေရာင္စံုမိုးပ်ံပူေဖာင္းမ်ား လႊတင္ကာ ေရလဲႊဥမင္ (အ၀င္) ပိုင္းရွိ ေပါင္းေလာင္းျမစ္အတြင္းသို႔ ေရႊေဘာလံုး၊ ေငြေဘာလံုးႏွင့္ ေရာင္စံုေဘာလံုးမ်ား ေရထဲေမွ်ာခ် ခဲ့ၾကသည္။
  • ၄င္းေနာက္ ၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ (EL- 378)႐ႈရပ္မွေန၍ ယာယီ ေရလႊဲတမံထိုးပိတ္ၿပီးစီးမႈ၊ ပင္မတမံတည္ေဆာက္မည့္ေနရာ၊ ေရယူအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာ၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုတည္ေဆာက္မည့္ေနရာႏွင့္ ဆြဒ္ယာဒ္ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာတို႔ကို ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆး၍ လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကား ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။

စီမံကိန္းလုပ္ငန္း

  • အထက္ေပါင္းေလာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၌ ထိုသို႔ျမစ္ေရလႊဲရျခင္းမွာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ပင္မတမံေအာက္ေျခ ေျမႀကီးေက်ာက္သားတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ ေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရယူအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ဆြဒ္ယာဒ္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရတားနံရံ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းတို႔ကို ေပါင္းေလာင္း ျမစ္အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္၍ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ ေနရာတြင္ ေရ၀င္ေရာက္မႈမရွိေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ ဧရိယာ၏ အထက္ပိုင္းေပါင္းေလာင္းႀကီး၊ ေပါင္းေလာင္း ငယ္ ျမစ္ငယ္ႏွစ္သြယ္တို႔ ေပါင္းဆံုရာ ေနရာမွာ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ကို ယာယီပိတ္၍ ျမစ္ေရလႊဲထားေသာ ေနရာသို႔ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းမည့္ ေရမ်ားကို အခ်င္း ၃၃ ေပ၊ အလ်ားေပ ၉၆၀ ရွိ ေရလႊဲဥမင္ေဖာက္လုပ္ကာ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ေရလမ္းေၾကာင္းကို ယာယီလႊဲေျပာင္းစီးဆင္းေစျခင္းျဖစ္သည္။
  • ထိုသို႔ ျမစ္ေရလႊဲၿပီးေနာက္ ျမစ္ေရလႊဲထားေသာ မူလေနရာ (ေပါင္းေလာင္းျမစ္အတြင္း)တြင္ က်န္ရွိေနေသာ ေရမ်ားကို ကုန္စင္ေအာင္ စုပ္ထုတ္ၿပီးမွ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေပသည္။

သိုေလွာင္မည္

  • တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးပါက ယာယီျမစ္ေရလႊဲထားေသာ ေရလႊဲဥမင္ကို ေရလႊဲဥမင္အေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ေရတံခါးႏွစ္ခ်ပ္ျဖင့္ ပိတ္၍ ယာယီေရတားတမံကို ျပန္လည္ တူးေဖာ္ကာ မူလေပါင္းေလာင္း ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း အထက္ေပါင္းေလာင္းစီမံကိန္းရွိ ေရေလွာင္တမံ အတြင္း ျမစ္ေရစီး၀င္ သိုေလွာင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာ တင္ျပလိုက္ရပါေၾကာင္း။

Comments are closed.

%d bloggers like this: