၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းႏွင့္ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္ စိုင္တင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆး

(ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၀၉)
  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းႏွင့္ အမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္တို႔သည္ ဇန္န၀ါရီ္လ ၂၈ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ ၁၀ မိုင္ခန္႔အကြာ စိုင္တင္ေခ်ာင္းေပၚတြင္ တည္ရွိသည့္ စိုင္တင္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာ၌ စိုင္တင္ ေရတံခြန္ေတာင္မွ ေရစီးဆင္းေနမႈ အေျခအေန၊ စိုင္တင္ေခ်ာင္း႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ ေရစီး၀င္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လွ်ိဳပိတ္တမံ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ယင္းေနာက္ ရွင္းလင္းေဆာင္၌ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းာကည္က စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ၀န္ႀကီးမ်ားက စီမံကိန္းစူးစမ္းေလ့လာျခင္းကို အျမန္ဆံုး ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အႀကိဳ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကားၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
  • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းႏွင့္ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္တို႔သည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ ဗႏၶဳလခန္းမသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ အမွာစကားေျပာၾကားကာ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက လွဴဒါန္းေသာ စာအုပ္၊ စာေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက လွဴဒါန္းေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လွွဴဒါန္းေသာ စာအုပ္၊ စာေစာင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လက္ခံၾကသည္။ ေတြ႔ဆံုပြဲအၿပီးတြင္ ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ေဒသခံ မ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။
မဂၢါ၀ပ္ ၇၀ ရရွိမည္
  • အဆိုပါ စိုင္တင္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အသစ္တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၇၀ ခန္႔ ရရွိမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: