၀န္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းအား တ႐ုတ္ဧည့္သည္အဖြဲေတြ႕ ေမခ၊ မလိခ ျမစ္၀ွမ္း ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ေဆြးေႏြး

February 28, 2009
(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၀၉)

 • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းအား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ China Power Investment Coporation (CPI)မွ Vice President, Mme. ZHANG Xiaolu ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ ညေနပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဧည့္ခန္းမသို႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုသည္။
ေဆြးေႏြး

 • ထိုသို႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတို႔မွ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ Department of International Cooperation (NEA) မွ Division Chief, Mr. LIU Deshun ႏွင့္ China Power Investment Coporation (CPI)မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ေမခ၊ မလိချမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းအား တ႐ုတ္ဧည့္အဖြဲ႔ေတြ႔ဆံု

February 27, 2009
(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၀၉)

 • အမွတ္(၁) လ်ွပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းအား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံ China National Electronic Import & Export Corporation (CEIEC) မွ Mr. Cong Ya Dong ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမသို႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုၾကၿပီး ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လွ်ပ္စစ္(၁) ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း မေကြးတြင္ ေက်းလက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပး

February 21, 2009

(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၀၉)

 • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းက မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၾကာကန္ေက်းရြာ၊ ေညာင္ပင္သာရြာ၊ ေလးအိမ္ရြာ၊ ပုဂံေမွ်ာ္ရြာ၊ ႀကိဳ႕ပင္ အင္းရြာ၊ ၾကဴေခ်ာင္းရြာသစ္၊ ၾကဴေခ်ာင္းရြာမ၊ ႀကိဳးၾကာကတ္ရြာႏွင့္ ၾကည္တစ္လံုးရြာတို႔မွ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ေက်းရြာလွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ဇီ၀ဓာတ္ေငြ႔သံုး လွ်ပ္စစ္မီးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ၾကာကန္ရြာရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၌ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ဘိလပ္ေျမမ်ားႏွင့္ အလွဴေငြမ်ားကို ေပးအပ္လွဴဒါန္း၍ စက္ေရတြင္းျပဳျပင္ရန္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး
 • ထိုမွတစ္ဆင့္ ၀န္ႀကီးသည္ ေညာင္ကန္ေက်းရြာ၌ ေညာင္ကန္ရြာ၊ သံဘိုေလးရြာ၊ လိပ္ကမ္းရြာ၊ ရြာသစ္ႀကီးရြာ၊ ကုန္ႀကီးရြာ၊ က်စ္စံုေပြးရြာ၊ ဘုိကုန္းရြာ၊ တယ္ပင္ကန္ေပါက္ရြာ၊ ကန္ျပားႀကီးရြာ၊ သေျပရင္ရြာ၊ ဖိုေလးလံုးရြာ၊ ေက်ာင္းေဆာင္ရြာ၊ လင့္ျမင့္ရြာ၊ သံဖိုရြာႏွင့္ လက္ဆည္ကန္ရြာ စသည့္ ရြာေပါင္း (၁၆)ရြာမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ေက်းရြာပိုင္ ဇီ၀ဓာတ္ေငြ႔သံုး လွ်ပ္စစ္မီး စက္႐ံု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးကာ ေညာင္ကန္စံျပေက်းရြာ တုိက္နယ္ေဆး႐ံုကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
ေဆာင္ရြက္ေပး
 • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ ကန္ျပားေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိကာ ကန္ျပားအေရွ႕ရြာ၊ ကန္ျပား အေနာက္ရြာ၊ စမ္းကန္ရြာ၊ ကန္သာႀကီးရြာ၊ ကန္သာေလးရြာ၊ ေညာင္ပင္ရြာ၊ ရြာေဟာင္းကန္ရြာ၊ ရြာသစ္ရြာ၊ လြန္ျမတ္ကန္ရြာ၊ ဘုရားၿပိဳေတာင္ရြာ၊ ေဂြးေတာက္စမ္းရြာ၊ မႀကီးကန္ရြာ၊ ဆားတိုင္ကန္ရြာႏွင့္ ထေပါက္ေတာရြာတို႔မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ကန္ျပားေက်းရြာ တြဲဖက္အထက္တန္းေက်ာင္း၌ ေသက္သံုးေရရရွိေရးအတြက္ ေရကန္ႏွင့္ ေရတင္စက္တပ္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

February 15, 2009

(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉)

 • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ တီက်စ္ေက်းရြာ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႕ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုအနီးရွိ ရွမ္း႐ိုးမနဂါးကုမၸဏီလီမိတက္၏ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြး မိုင္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ထိုမွတစ္ဆင့္ ၀န္ႀကီးသည္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ရွင္းလင္းေဆာင္ခန္းမ၌ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကား ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။
 • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ စက္႐ံုအတြင္းရွိ ဓာတ္အားထိန္းခ်ဳပ္ခန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး Computer System ျဖင့္ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္မႈႏွင့္ ဓာတ္အားထိန္းခ်ဳပ္ထားရွိမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အမွတ္(၁) Turbine စက္ျပဳျပင္ထားရွိမႈ အေျခအေနႏွင့္ အမွတ္(၂) Turbine စက္ေမာင္းႏွင္ ေနမႈအေျခအေနတို႔ကို လည္းေကာင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ Boiler စက္ အမွတ္(၁)၊ အမွတ္(၂)ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသိုေလွာင္ ထားရွိမႈမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • အဆုိပါ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသည္ စက္တပ္ဆင္ အင္အား (60 MW)ရွိ စက္ႏွစ္လံုးျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၉၆၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Prime Minister General Thein Sein on inspection tour of Biluchaung Hydropower Projects

February 14, 2009
(NAY PYI TAW, 13 Feb, 2009)

 • Prime Minister General Thein Sein inspected Biluchaung No. 3 Hydropower Project being implemented by Ministry of Electric Power No. 1 on 10 February morning.
 • Accompanied by Maj-Gen Min Aung Hlaing of the Ministry of Defence, Chairman of Shan State Peace and Development Council Commander of Eastern Command Brig-Gen Yar Pyae, ministers, deputy ministers, Chairman of Kayah State PDC Brig-Gen Win Myint, the director-general of the Government Office and departmental heads, the Prime Minister left Loikaw by helicopter and arrived at Lawpita Village where they were welcomed by departmental officials of Hydropower Generating Enterprise.
Biluchaung No. 2
 • At the construction site of Biluchaung No. 3 Hydropower Project, the Prime Minister heard reports on implementation of Biluchaung hydropower projects and progress of Biluchaung No. 3 Hydropower Project presented by Minister for Electric Power No. 1 Col Zaw Min.
 • The Managing Director of Future Power Co Ltd reported on undertaking of six main tasks of the project, use of heavy machinery and strength of workers.
 • After hearing the reports, the Prime Minister gave instructions on implementation of the project meeting the set standard, timely completion of the tasks, supply of heavy machinery to the worksite and attention to be paid to worksite safety.
 • The Prime Minister viewed the sample stones taken out from the water intake tunnel by drilling machine displayed near the briefing hall.
 • At the construction site of the approach tunnel No. 2, the Prime Minister looked into placing of shot concrete at the walls of the tunnel and gave necessary instructions.
 • Biluchaung No. 3 Hydropower Project site is located at the confluence of Bilu Creek and Pun Creek, 16 miles southeast of Loikaw. It has an RC ogee type diversion weir and the water intake tunnel. On completion, the power plant installed with two 24-megawatt generators will generate 334 million kilowatt hours on average yearly.
Biluchaung No. 3
 • At Biluchaung No. 2 Hydropower Plant, the Prime Minister and party were welcomed by Managing Director U Kyi Tha of Hydropower Generating Enterprise and staff.
 • The Prime Minister viewed generating of turbines at the control room.

ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ ဘီလူးေခ်ာင္း အမွတ္(၃) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

February 14, 2009

(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃၊ ၂၀၀၉)

 • ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ ေရာက္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ (၁၆)မိုင္ခန္႔ အကြာ၌ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဘီလူးေခ်ာင္ အမွတ္(၃) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို တာ၀န္ရွိသူ မ်ားအား မွာၾကားသည္။
 • ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္သည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ရာျပည့္၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ကယား ျပည္နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္၀င္းျမင့္ ၊ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား လိုက္ပါလ်က္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ထြက္ခြာလာၿပီး နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲတြင္ ေလာပိတေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိရာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆို ၾကသည္။
လုပ္ငန္းခြင္
 • ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဘီလူးေခ်ာင္း အမွတ္(၃)ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိၾကရာ ရွင္းလင္းေဆာင္၌ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက ဘီလူးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအေျခအေနႏွင့္ ယခုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဘီလူးေခ်ာင္အမွတ္(၃) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
ရွင္းလင္းတင္ျပ
 • ဆက္လက္၍ အနာဂတ္စြမ္းအားကုမၸဏီလီမိတက္ မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာက ဘီလူးေခ်ာင္း(၃) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ အဓိကလုပ္ငန္း(၆)ရပ္၏ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ အေျခအေန၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ စက္ယႏၲရားမ်ား အေျခအေနႏွင့္ ၀န္ထမ္း အင္အား အေျခအေနတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
စံခ်ိန္စံညႊန္း
 • ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ကိုင္ရမည့္ လုပ္ငန္းပမာဏမ်ားအလိုက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမီစြာ လုပ္ကိုင္ေရး၊ သတ္မွတ္ ခ်ိန္ကာလထက္ေစာ၍ ၿပီးစီးရန္ တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္း လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ စက္ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ျပည့္ျပည့္စံုစံု အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေရာက္ရွိေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို မွာၾကားၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး
 • ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ရွင္းလင္းေဆာင္အနီး ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္ တူးမည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေက်ာက္သားမ်ား၏ အေျခအေနကို သိရွိႏိုင္ရန္ စိန္လြန္ျဖင့္ တြင္းတူးစမ္းသပ္ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ေက်ာက္သားနမူနာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မည့္ ခ်ဥ္းကပ္ ဥမင္အမွတ္(၂) တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္ အျပင္နံရံ မ်ားအား Shot Crete ကြန္ကရစ္ေလာင္းျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး၍ လိုအပ္သည္မ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား မွာၾကားသည္။
ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္
 • အဆိုပါ ဘီလူးေခ်ာင္းအမွတ္(၃)ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ ေတာင္ဘက္ ၁၆ မိုင္ခန္႔အကြာ ဘီလူးေခ်ာင္းႏွင့္ ပြန္ေခ်ာင္းတို႔ ဆံုသည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး သံကူကြန္ကရစ္ Ogee ပံုသ႑ာန္ ေရလႊဲဆည္၊ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း၏ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုတည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက ၂၄ မဂၢါ၀ပ္ရွိ တပ္ဆင္စက္အင္အား ႏွစ္လံုးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ၃၄၄ ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴး ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 • ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဘီလူးေခ်ာင္းအမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသို႔ ေရာက္ရွိၾကရာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးၾကည္သာႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက ႀကိဳဆိုၾကသည္။
မွာၾကား
 • ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ စက္႐ံုထိန္းခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း ဓာတ္အားစက္မ်ားျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနမႈႏွင့္ စက္ခန္းအတြင္း တာဘိုင္ ဂ်င္နေရတာမ်ား လည္ပတ္ေနမႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား မွာၾကားသည္။

တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု လွ်ပ္စစ္(၁)၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

February 14, 2009
(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၀၉)
 • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ ညေနပိုင္းက ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ တီက်စ္ေက်းရြာ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု အနီးရွိ ရွမ္း႐ိုးမနဂါးကုမၸဏီလီမိတက္၏ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး မိုင္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ထိုမွတစ္ဆင့္ ၀န္ႀကီးသည္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ရွင္းလင္းေဆာင္ ခန္းမ၌ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကား ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။

ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

 • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ စက္႐ံုအတြင္းရွိ ဓာတ္အားထိန္းခ်ဳပ္ခန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး Computer System ျဖင့္ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္မႈႏွင့္ ဓာတ္အားထိန္းခ်ဳပ္ထားရွိမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အမွတ္(၁)Turbine စက္ ျပဳျပင္ထားရွိမႈ အေျခအေနႏွင့္ အမွတ္(၂) Turbine စက္ေမာင္းႏွင္ေနမႈအေျခအေနတို႔ကိုလည္းေကာင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။
 • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ Boiler စက္အမွတ္(၁)၊ စက္အမွတ္(၂)ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြး သိုေလွာင္ ထားရွိမႈမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

ထုတ္လုပ္ေပး

 • အဆိုပါတီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသည္ စက္တပ္ဆင္အင္အား ၆၀ MW ရွိ စက္ ႏွစ္လံုးျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၉၆၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေရႊက်င္ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား လွ်ပ္စစ္(၁)၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

February 6, 2009
(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊ ၂၀၀၉)

 • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္က ပဲခူးတိုင္း ေရႊက်င္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၆ မိုင္ခန္႔အကြာ ေက်ာက္နဂါးေက်းရြာအနီးရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန အမွတ္(၄) တည္ေဆာက္ေရးက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေရႊက်င္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ေရာက္ရွိၿပီး စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္၌ တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း မွာၾကားသည္။
ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

 • ထို႔ေနာက္၀န္ႀကီးသည္ ပင္မတမံ ေျမသားဖို႔ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ဖိအားျမွင့္ သံမဏိပိုက္လိုင္း တပ္ဆင္ၿပီးစီးမႈ ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္းၿပီးစီးမႈစသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။
 • ယခုအခါ ေရႊက်င္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ၇၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။