လွ်ပ္စစ္(၁) ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း မေကြးတြင္ ေက်းလက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပး

February 21, 2009

(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၀၉)

  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းက မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၾကာကန္ေက်းရြာ၊ ေညာင္ပင္သာရြာ၊ ေလးအိမ္ရြာ၊ ပုဂံေမွ်ာ္ရြာ၊ ႀကိဳ႕ပင္ အင္းရြာ၊ ၾကဴေခ်ာင္းရြာသစ္၊ ၾကဴေခ်ာင္းရြာမ၊ ႀကိဳးၾကာကတ္ရြာႏွင့္ ၾကည္တစ္လံုးရြာတို႔မွ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ေက်းရြာလွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ဇီ၀ဓာတ္ေငြ႔သံုး လွ်ပ္စစ္မီးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ၾကာကန္ရြာရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၌ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ဘိလပ္ေျမမ်ားႏွင့္ အလွဴေငြမ်ားကို ေပးအပ္လွဴဒါန္း၍ စက္ေရတြင္းျပဳျပင္ရန္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး
  • ထိုမွတစ္ဆင့္ ၀န္ႀကီးသည္ ေညာင္ကန္ေက်းရြာ၌ ေညာင္ကန္ရြာ၊ သံဘိုေလးရြာ၊ လိပ္ကမ္းရြာ၊ ရြာသစ္ႀကီးရြာ၊ ကုန္ႀကီးရြာ၊ က်စ္စံုေပြးရြာ၊ ဘုိကုန္းရြာ၊ တယ္ပင္ကန္ေပါက္ရြာ၊ ကန္ျပားႀကီးရြာ၊ သေျပရင္ရြာ၊ ဖိုေလးလံုးရြာ၊ ေက်ာင္းေဆာင္ရြာ၊ လင့္ျမင့္ရြာ၊ သံဖိုရြာႏွင့္ လက္ဆည္ကန္ရြာ စသည့္ ရြာေပါင္း (၁၆)ရြာမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ေက်းရြာပိုင္ ဇီ၀ဓာတ္ေငြ႔သံုး လွ်ပ္စစ္မီး စက္႐ံု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးကာ ေညာင္ကန္စံျပေက်းရြာ တုိက္နယ္ေဆး႐ံုကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
ေဆာင္ရြက္ေပး
  • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ ကန္ျပားေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိကာ ကန္ျပားအေရွ႕ရြာ၊ ကန္ျပား အေနာက္ရြာ၊ စမ္းကန္ရြာ၊ ကန္သာႀကီးရြာ၊ ကန္သာေလးရြာ၊ ေညာင္ပင္ရြာ၊ ရြာေဟာင္းကန္ရြာ၊ ရြာသစ္ရြာ၊ လြန္ျမတ္ကန္ရြာ၊ ဘုရားၿပိဳေတာင္ရြာ၊ ေဂြးေတာက္စမ္းရြာ၊ မႀကီးကန္ရြာ၊ ဆားတိုင္ကန္ရြာႏွင့္ ထေပါက္ေတာရြာတို႔မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ကန္ျပားေက်းရြာ တြဲဖက္အထက္တန္းေက်ာင္း၌ ေသက္သံုးေရရရွိေရးအတြက္ ေရကန္ႏွင့္ ေရတင္စက္တပ္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။