အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းအား တ႐ုတ္ဧည့္အဖြဲ႔ေတြ႔ဆံု

(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၀၉)

  • အမွတ္(၁) လ်ွပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းအား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံ China National Electronic Import & Export Corporation (CEIEC) မွ Mr. Cong Ya Dong ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမသို႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုၾကၿပီး ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: