၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

March 8, 2009
(ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၇ ၊ ၂၀၀၉)
  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနား၏ အေရွ႕ဘက္ (၁၆)မိုင္ခန္႔အကြာ ေပါင္းေလာင္းျမစ္အတြင္းသို႔ စီး၀င္ေသာ နန္ခ်ိဳေခ်ာင္းဆံုေနရာ၏ အထက္ဘက္ ခုႏွစ္မိုင္ခန္႔အကြာရွိ နန္ခ်ိဳေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ မတ္ ၄ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိသည္။
  • ေရွးဦးစြာ ရွင္းလင္းေဆာင္၌ တည္ေဆာက္ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းဟန္က စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ၀န္ႀကီးက လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္းၿပီးစီးေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကေရး မွာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ ပင္မတမံ ေအာက္ေျခေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ေနမႈႏွင့္ တမံယာဘက္ကမ္း ေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ေနမႈ၊ ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ မ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ေျမေနရာ သဘာ၀ပိုဇိုလန္ ကုန္ေခ်ာမ်ားသိုေလွာင္ရန္ သိုေလွာင္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • အဆိုပါ နန္ခ်ိဳေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ မဂၢါ၀ပ္ ၂၀ ရွိ စက္ႏွစ္လံုးျဖင့္ စုစုေပါင္း စက္တပ္ဆင္အင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၄၀ မွ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း ၁၅၂ သန္းခန္႔ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ စီမံကိန္းတစ္လံုး ၃၀ ဒသမ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။