အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းအား ဗီယက္နမ္ ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးေတြ႔ဆုံ

(ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂၇၊၂၀၀၉)

  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းအား ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဆုိင္ရာ ဗီယက္နမ္ဆုိရွယ္လစ္ သမၼတႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr. Chu Chong Phungသည္ ၾသဂုတ္ ၂၆ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ဧည့္ခန္းမသို႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည္။
  • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းအား EGAT International Company Limited မွ Acting Managing Director Mr. Prutichai Chonglertvanichkul? Sinohydro (Thailand) Co.,Ltd မွ Managing Director Mr. Zhang Lei ႏွင့္အဖြဲ႕တုိ႕ ဆက္လက္ေတြ႕ဆုံၾကၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြး ၾကသည္။
  • ထိုသို႕ ေတြ႕ဆုံၾကရာတြင္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ဳိးျမင့္၊ ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတုိ႕မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဦးေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: