တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ဧည္႕သည္အဖြဲ ့ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြး

(ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၂၊၂၀၀၉)

  • ကခ်င္ျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိး၀င္း၊ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သိန္းေဇာ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ႏုိင္သိန္းႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ China Power Investment Corporation (CPI) မွ Vice President Mme. Zhang Xiaolu ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၁၉ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မလိခရိပ္သာခန္းမ၌ ဧရာ၀တီ၊ ေမခ-မလိခ ျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ညိႇႏႈိင္းစည္းေ၀း ၾကသည္။
  • အစည္းအေ၀းတြင္ တုိင္းမွဴးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး၀န္ႀကီးဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းက ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ China Power Investment Corporation (CPI) မွ Vice President က ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
  • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္သိန္းေဇာ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ႏုိင္သိန္းတုိ႔က သက္ဆုိင္ရာ က႑အလုိက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္လုပ္ငန္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၾကကာ ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းက ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းၿပီး တုိင္းမွဴးဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိး၀င္းက နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။
  • ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းအား China Power Investment Corporation (CPI) မွ Vice President ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ယင္းေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ မလိခရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမ၌ ထပ္မံေတြ႕ဆံုၿပီး ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
  • ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း၊ ၀န္ႀကီးဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္သိန္းေဇာ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ႏုိင္သိန္း တုိ႔သည္ စက္တင္ဘာ၂၀ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္ဥကၠ႒မ်ားအား ေတြ႕ဆံုသည္။
  • ယင္းေနာက္ တိုင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္စိုး၀င္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ China Power Investment Corporation (CPI)မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္သို႔ ေရာက္ရွိရာ အမွတ္(၅) တည္ေဆာက္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုးႏိုင္က စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အႀကိဳ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ရွင္းလင္းတင္ျပ၍ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဇာ္က ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္း တင္ျပၿပီး တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုး၀င္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းတို႔က လိုအပ္သည္မ်ားကို ညိႇႏႈိင္းျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ ေပးၾကသည္။
  • ထိုမွတစ္ဆင့္ တိုင္းမွဴးႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုအနီး တန္ဖဲရြာ၌ေဒသခံ ျပည္သူ မ်ားအားေတြ႕ဆံုၿပီး အ၀တ္အထည္မ်ား၊ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆားမ်ားကိုေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾက ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: