အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတုိ႔ ေသာက္ေရခပ္(၂)ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုး

January 21, 2010

(ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

  • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ China National Machinery & Equipment Import & Export Corporationတို႔ ေသာက္ေရခပ္(၂) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အတြက္ HSS, EM, Machinery and Servicesမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းအတြက္ Contract စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။
  • အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္း၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးဦးစိုးသာ၊ အမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဦးေအးေမာင္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ China National Machinery & Equipment Import & Export Corporationမွ Vice President. Mr. Han Gang ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံ စီးပြားေရးေကာင္စစ္၀န္Mr.Jin Honggen၊ ေရႊစြမ္းအင္ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ဥကၠ႒ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။
  • ေရွးဦးစြာ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation မွ Vice President. Mr. Han Gang က Contract စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသည္။
  • ယင္းေနာက္ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation မွ Vice President. Mr.Han Gang တို႔သည္ Contractစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထုိးၾကၿပီး အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ခဲ့ၾကကာ စုေပါင္း မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။