၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းအား တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံမွ ဧည့္အဖြဲ႔ေတြ႕ဆံု

(ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

  • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းအား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ Union Resources & Engineering Co., Ltd. မွ Chairman Mr. Feng Ke ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည္။
  • ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ဳိးျမင့္၊ ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာန ႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံ Union Resources & Engineering Co., Ltd. မွ Vice Chairman Mr. Guan Yukun ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: