ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံသင္တန္းဖြင့္ပြဲ လွ်ပ္စစ္(၁)၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း အမွာစကားေျပာၾကား

(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေလ့က်င့္ေရးဌာန (ေပါင္းေလာင္း) ၏ ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၈) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႕ နံနက္ပုိင္းတြင္ အဆုိပါဌာန သင္တန္းေက်ာင္းခန္းမေဆာင္၌ က်င္းပရာ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဗုိလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။
  • အဆိုပါ သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာနတုိ႔မွ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ သင္တန္းနည္းျပဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား သင္တန္းသူ ၃၀ တက္ေရာက္ၾကၿပီး သင္တန္းကာလမွာ ရက္သတၱေလးပတ္ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: