ေရႊလီ(၃)ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ က်င္းပ

(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ColencoPower Engineering Ltd. (CPE)တို႔ ေရႊလီ(၃)ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းအတြက္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။
  • အခမ္းအနားသို႔ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးဦးမ်ဳိးျမင့္၊ ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းတို႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ Colenco Power Engineering Ltd. (CPE)ႏွင့္ ေအာင္ျပည္တန္ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
  • အခမ္းအနားတြင္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဇာ္ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ Colenco Power Engineering Ltd. (CPE)မွ Executive Vice President Mr. Jean Francois Belin တို႔က ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကၿပီး အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ၾကေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: