ဟတ္ႀကီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

(ေနျပည္ေတာ္ ဧျပီ ၂၄၊ ၂၀၁၀ ခုနွစ္)


  • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံေရးဦးစီးဌာန၊ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတနိုင္ငံ SinoHydro Corporation Limited၊ ထိုင္းနိဳင္ငံ EGAT International Co., Ltd နွင့္ International Group of Entepreneur Company Limited တို႔ ဟတ္ႀကီးေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိဳင္ရန္အတြက္ သေဘာတူညီမႈစာခၽြန္လႊာ (Memorandum of Agreement) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။
  • အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္း၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးေအးေမာင္၊ ဒုတိယ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္နွင့္ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားနွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိဳင္ငံ Sino Hydro Corporation Limited မွ Vice President Mr. Shen Decai၊ ထိုင္းနိဳင္ငံ EGAT International Co.,Ltd မွ Deputy Governor Mr. Wirash Kanchanapibul နွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား International Group of Entrepreneur Company Limited ဥကၠဌ ႕ဦးေနေအာင္နွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
  • ေရွးဦးစြာ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္း က အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။
  • ထို႔ေနာက္ EGAT International Co.,Ltd မွ Deputy Governor Mr. Wirash Kanchanapibul က သေဘာတူညီမႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသည္။
  • ယင္းေနာက္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးႀကီးစိုး နွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိဳင္ငံ Sino Hydro Corporation Limited မွ Vice President Mr. Shen Decai၊ ထိုင္းနိဳင္ငံ EGAT International Co.,Ltd မွ Deputy Governor Mr. Wirash Kanchanapibul နွင့္ International Group of Entrepreneur Company Limited မွ တာ၀န္ရွိသူတို႔က သေဘာတူညီမႈ စာခၽြန္လႊာမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကၿပီး အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ၾကကာ အမွတ္တရ စုေပါင္း ဓါတ္ပံုရိုက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: