အထက္ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၏ ကြန္ကရစ္ လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး

(ေနျပည္ေတာ္ ဧျပီ ၃၀၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္)
  • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ၀န္ႀကီး ဌာန၊ ေရအား လွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ NEWJEC Inc. တို႔ In House Engineering Services အတြက္ Agreement of Consulting Services လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းနွင့္ Hight Tech Concrete Technology Co., Ltd. တို႔ အထက္ရဲရြာ ေရးအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၏ ကြန္ကရစ္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀း ခန္းမ ၌ က်င္းပသည္။
  • အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံ NEWJEC Inc. မွ President and Director Mr. Masaki MATSUMOTO နွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား Hight Tech Concrete Technology မွ ဥကၠဌနွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
  • ေရွးဦးစြာ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ၀န္ႀကီး ဌာန ေရအား လွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဇာ္နွင့္ ဂ်ပန္နိဳင္ငံ NEWJEC Inc. မွ Director and General Manager Mr. Yukao TANAKA တို႔သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ Agreement of Consulting Services အတြက္ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကျပီး အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ၾကသည္။
  • ထို႕ေနာက္ အထက္ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၏ ကြန္ကရစ္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားကို ဆက္လက္က်င္းပရာ ေရအား လွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဇာ္နွင့္ Hight Tech Concrete Technology Co., Ltd. မွ တာ၀န္ရွိသူတို႔သည္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာမ်ားကို လက္မွတ္ရးထိုးၾကျပီး အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ၾကကာ စုေပါင္း၍ မွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပံုရိုက္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: