က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမွ စက္တစ္လံုး စတင္ ေမာင္းႏွင္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္မ်ား လွ်ပ္စစ္မီး အျပည့္အ၀ ေပးႏိုင္ၿပီ

November 7, 2008
(ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ ၆၊ ၂၀၀၈)

 • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းသည္ ႏို၀င္ဘာလ ၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) လင္းေခးခ႐ိုင္ မိုးနဲၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၃၀ ခန္႔အကြာ နမ့္တိန္ေခ်ာင္းေပၚရွိ က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိရာ ရွင္းလင္းေဆာင္၌ တည္ေဆာက္ေရး (၇) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစန္းေ၀က က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းဆိုင္ရာ မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ၀န္ႀကီးက ဤစီမံကိန္းသည္ မၾကာမီၿပီးစီးမည္ျဖစ္၍ စက္တပ္ဆင္အား ၅၂ မဂၢါ၀ပ္ရွိမည့္ အထက္က်ိဳင္းေတာင္း စီမံကိန္းကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပို္င္း) ၿမိဳ႕အေတာ္မ်ားမ်ားကို လွ်ပ္စစ္မီးအျပည့္အ၀ေပးႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္
 • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး တ႐ုတ္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စက္႐ံုမွဴးတို႔အား ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္သည္။ ယခုအခါ က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ စက္တစ္လံုး စတင္ေမာင္းႏွင္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေပးေနၿပီး ျမန္မာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုပ္ငန္းမွ က်ိဳင္းေတာင္း၊ လင္းေခး၊ မိုင္းပန္၊ မိုးနဲ၊ ေမာက္မယ္၊ နမ့္ခမ္၊ လြိဳင္လင္၊ မိုင္ပြန္၊ ပင္လံု၊ လဲခ်ား၊ ဟိုပံုးႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္မီး ၂၄ နာရီ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ၿပီျဖစ္သည့္အျပင္ က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စစီမံကိန္းသည္ လွ်ပ္စစ္စက္ တပ္ဆင္အား ၅၄ မဂၢါ၀ပ္ျဖစ္၍ စီမံကိန္း တစ္ခုလံုး မၾကာခင္ၿပီးစီးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
Advertisements

Kengtawng hydropower project in Shan State (South) nearing completion

November 4, 2008
(NAY PYI TAW, 4 Nov, 2008)

 • Minister for Electric Power No. 1 Col Zaw Min on 2 November morning inspected Kengtawng hydropower project about 30 miles northeast of Monei, Langkho District, Shan State (South).
 • During his inspection tour, the minister heard a report presented by Director of Construction Group-7 U San Wai on salient points of the project, and stressed the need to continue implementing the project as it is nearing completion and went on to say that most of the towns in Shan State (South) are now being supplied with electric power.
 • After inspecting the project, the minister presented gifts to Chinese technicians and the plant manager.
 • At present, the hydropower project is supplying electric power to Kengtawng, Langkho, Mongpan, Monei, Maukmai, Namkham, Loilem, Mongpan, Panglong, Leikha, Hopong and Taunggyi round the clock. The whole project will be completed soon.

Secretary-1 inspects Kengtawng Hydropower Project in Monghsat, Kehsi Townships

February 1, 2008
(Nay Pyi Taw, 31 Jan, 2008)

 • Secretary-1 of the State Peace and Development Council Lt-Gen Thiha Thura Tin Aung Myint Oo, accompanied by SPDC member Lt-Gen Kyaw Win of the Ministry of Defence, Lt-Gen Myint Hlaing of the Ministry of Defence, Chairman of Shan State (East) PDC Commander of Triangle Region Command Maj-Gen Min Aung Hlaing, Minister for Mines Brig-Gen Ohn Myint, Minister for Electric Power No 1 Col Zaw Min, Minister for Electric Power No 2 Maj-Gen Khin Maung Myint, Deputy Minister for Health Dr Mya Oo, Deputy Minister for Home Affairs Brig-Gen Phone Swe and officials of the SPDC Office and departmental heads, arrived at the site of Kengtawng Hydropower Project on 30 January morning, they proceeded to the site of Kengtawng Hydropower Project being implemented by Hydropower Projects Implementation Department on Namtein Creek, 30 miles northeast of Mongnai of Langkho District. They were welcomed by Chairman of Shan State PDC Commander of Eastern Command Maj-Gen Thaung Aye and officials.
 • At the briefing hall, Minister Col Zaw Min reported that Kengtawng Hydropower Project is being implemented for generating more electricity and supplying more power to Shan State in accord with the guidance of the Head of State. The project will generate 54 megawatts or 472 million kwh yearly. Construction of the diversion dam-1, the diversion dam-2, the power intake building, the inlet channel, the channels, the water tanks and many other tasks of the project have been completed. In addition, the laying of pre-stressed pipelines is completed 65 per cent and the construction of the power station 80 per cent. The plan is under way to complete implementing of the whole project in mid-2008.
 • The minister continued to report that the Upper Kengtawng Hydropower Project is also being implemented with the aims of supplying hydropower to Loilem and Langkho districts and to support the surplus to the national grid. The project will produce 52.5 megawatts.
 • Minister Maj-Gen Khin Maung Myint also submitted the reports that the preparations are being made for supply of 54 megawatts of hydropower from Kengtawng Hydropower Plant to townships of Loilem and Langkho districts in Shan State (South) through Namsang Power Station and the electricity surplus to the remaining regions through Namsang-Pinpet-Kalaw 132 KV power line. Tasks are being carried out for installation of Kengtawng-Namsang, Namsang-Pinpet, Namsang-Loilem and Namsang-Mongnai power lines, construction of power stations in Namsang, Loilem and Mongnai, and installation of power lines such as Mongnai-Maukmai and Langkho-Mongpan and the power line from Kengtawng Hydropower Plant to Kangtawng. In addition, power stations are being built in Mongnai, Maukmai, Langkho, Mongpan and Kengtawng. Arrangements are being made to supply power to the townships through the national grid as one generator of Kengtawng Power Plant is in operation to generate power.
 • After hearing the reports, the Secretary-1 stressed the need to complete the Kengtawng Hydropower Project and the Upper Kengtawng Hydropower Project on schedule and set the plans to supply electricity to the regions and systematically use power in accord with the guidance of the Head of State.
 • The Secretary-1 presented a fruit basket to Project manager Mr Wu Jing De of the project.
 • The Secretary-1 and party looked into Nantein creek (Kengtawng waterfall) and power station, and scale model of Kengtawng hydel power station project and gave necessary instructions. They inspected the progress of construction of the project.

Minister goes on inspection tour of Kengtawng Hydropower Project

January 17, 2008
(NAY PYI TAW, 17 Jan, 2008 )
 • Minister for Electric Power No 1 Col Zaw Min and party visited Kengtawng Hydropower Project site on Nanhtein creek, 30 miles north east of Mongnai on 13 January.
 • Upon his arrival, the minister looked into progress of construction tasks of Kengtawng Hydropower Project and installation of machines at the power plant and then left necessary instructions.
 • Along with the officials concerned, the minister inspected digging of Tailrace Channel, concrete laying tasks and earth works to build Switch Yard. The following day the minister and party heard reports on project functions presented by officials concerned at the briefing hall. After giving instructions, the minister oversaw laying of pipe lines, progress in building water intake structure and future plans.
 • During the inspections, the minister gave instructions on timely completion of project tasks, supervision and test on quality of construction materials, plans to be laid down for fire fighting drills, measures for minimizing waste and loss, greening tasks, conservation of forests and trees and worksite safety measures.
 • Eighty-six per cent of the whole project has been completed so far. If completed, the 54-megawatt power plant will generate 472 million kilowatt hours.