၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ႏွင့္အဖြဲ႕ ေတြ႔ဆံု

September 20, 2008

(ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ၊၂၀၀၈ ခုနွစ္)

  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းအား ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Bhaskar Kumar Mitra ႏွင့္ National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC) မွ Chairman and Managing Director. Mr.S.K.Gorg ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ ညေနပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုသည္။
  • ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာ၌ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾက သည္။ ထို႔ေနာက္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ အိႏၵိယ သမၼတႏိုင္ငံ National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC) တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ ထမံသီ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ေရႊစာေရးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတို႔ အတြက္ ႏွစ္ဖက္နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ဆက္လက္က်င္းပသည္။
တက္ေရာက္
  • အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း၊ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွထြန္း၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးေအးေမာင္၊ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Bhaskar Kumar Mitra ၊ Ministry of Power မွ Joint Secretary Mr. Jayant Kawale ႏွင့္ National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC) မွ Chairman and Managing Director, Mr. S.K. Gorg ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။အခမ္းအနားအစီအစဥ္အရ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းက ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Bhaskar Kumar Mitra က ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားသည္။
လက္မွတ္ေရးထိုး
  • ထို႔ေနာက္ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC) မွ Chairman တို႔က ႏွစ္ဖက္နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကၿပီး စာခ်ဳပ္မ်ားကို အျပန္အလွန္လဲလွယ္ၾကသည္။
အေကာင္အထည္ေဖာ္
  • ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ အိႏၵိယသမၼတႏို္င္ငံ National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC) တို႔သည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေပၚရွိ ထမံသီေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ေရႊစာေရး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတို႔ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။