အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲႏွင့္ ငါးမ်ဳိးစိုက္ထည့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

July 20, 2010

(ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၁၉၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

 • အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၏ မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲႏွင့္ ငါးမ်ဳိးစိုက္ထည့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဇူလိုင္ ၁၅ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန႐ုံး မ်က္ႏွာစာ ႐ုံးပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဆည္မ်ား၌က်င္းပရာ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္မင္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ဳိးျမင့္၊ ဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
 • ေရွးဦးစြာ ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ဳိးျမင့္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားက သတ္မွတ္ေနရာတို႔၌ အထိမ္းအမွတ္ ကံ့ေကာ္ပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးေပးၾကသည္။
 • ထို႔ေနာက္၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား စုေပါင္းသစ္ပင္ စိုက္ပ်ဳိးေနမႈကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ အားေပးၾကသည္။
 • ယေန႔ က်င္းပသည့္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲတြင္ ကံ့ေကာ္၊ ခေရ၊ စိန္ပန္း၊ သရက္၊ ပိႏဲၷ၊ ပိေတာက္၊ ေရတမာ၊ မေဟာ္ဂနီ၊ အုန္း အစရွိသည့္ အရိပ္ရပင္၊ ႏွစ္ရွည္ပင္ႏွင့္ စားပင္၊ သီးပင္ေပါင္း ၃၁၅၀ ကို စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 • ဆက္လက္၍ ၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ပိေတာက္ေျမာင္တမံ(၃) အနီး၌ က်င္းပေသာ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ငါးမ်ဳိးစိုက္ထည့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ပိေတာက္ေျမာင္တမံ(၃)အတြင္းသို႔ ငါးျမစ္ခ်င္း သားေပါက္ ၂၀၀၀၀၊ ငါးခံုးမသားေပါက္ ၂၀၀၀၀ႏွင့္ ငါးၾကင္းေရႊ၀ါသားေပါက္ ၁၆၀၀၀ စုစုေပါင္း ငါးသားေပါက္ေကာင္ေရ ၅၆၀၀၀ ကိုမ်ဳိးစိုက္ထည့္ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ၀မ္ၾကားေပါင္ ဦးေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႕ေရာက္ရွိ

June 4, 2010

(ရန္ကုန္ ဇြန္ ၂၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

 • ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ၀မ္ၾကားေပါင္ ဦးေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔သည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၌ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး လည္ပတ္ရန္ ယေန႔ ၃နာရီ ၅မိနစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရိွလာရာ ရန္ကုန္တုိင္း ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀င္းျမင့္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးဥာဏ္၀င္း၊ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေအာင္သိန္းလင္း၊ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး သူရ ဦးေအာင္ကို၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာယဲ့တာပိုႏွင့္ သံ႐ုံးမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားက ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္၌ ႀကိဳဆို ႏႈတ္ဆက္ ၾကသည္။
 • ထို႔ေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ၀မ္ၾကားေပါင္ ဦးေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတ ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး မစၥတာယဲ့တာပိုတို႔ လိုက္ပါလ်က္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁) အေျခခံ ပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိရာပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း ႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက ႀကိဳဆိုၾကသည္။
 • ေရွးဦးစြာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မစၥတာ၀မ္ၾကားေပါင္ ဦးေဆာင္ေသာခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းရွိ ပန္းခ်ီခန္းမ၌ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပန္းခ်ီလက္ရာမြန္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကရာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားက တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မစၥတာ၀မ္ၾကားေပါင္ထံ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ကို အမွတ္တရလက္ေဆာင္ အျဖစ္ေပးအပ္ၾကသည္။
 • ထို႔ေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ၀မ္ၾကားေပါင္ ဦးေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ေက်ာင္းဧည့္ခန္းမ၌ အ႒မတန္းေက်ာင္းသူ မႏွင္းအိေျႏၵလင္းက ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္အက်ဥ္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
 • ယင္းေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ၀မ္ၾကားေပါင္ ဦးေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလးမ်ား၏ ျမန္မာ့႐ိုးရာအကျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကၿပီး စုေပါင္း၍မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ၾကသည္။
 • ထို႔ေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ၀မ္ၾကားေပါင္ အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းအတြက္ လွဴဒါန္းသည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားစာရင္းကိုေပးအပ္ရာ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီးေဒၚေစာယုခင္က လက္ခံသည္။
 • ယင္းေနာက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ၀မ္ၾကားေပါင္အား ေက်ာက္စိမ္းပန္းခ်ီကားကို အမွတ္တရ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္သည္။
 • ထို႔ေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ၀မ္ၾကားေပါင္ ဦးေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ညေနပိုင္းတြင္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မစၥတာ၀မ္ၾကားေပါင္က ေစတီေတာ္ရင္ျပင္ ဧည့္ခံတန္ေဆာင္းရွိ ဧည့္သည္ေတာ္ မွတ္တမ္းစာအုပ္၌ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ပန္းမ်ားဆက္ကပ္လွဴဒါန္းသည္။
 • ယင္းေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ၀မ္ၾကားေပါင္သည္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအတြက္ အလွဴေငြမ်ားကို ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက လက္ခံၿပီးေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ပံုေတာ္ကို ဓမၼဒါနအျဖစ္ ျပန္လည္ေပးအပ္သည္။
 • ထို႔ေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ၀မ္ၾကားေပါင္ ဦးေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕သည္ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား လက္ယာရစ္တစ္ပတ္ လွည့္လည္ၾကည္ညိဳၾကၿပီး စုေပါင္း၍ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၾကသည္။
 • ညပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ၀မ္ၾကားေပါင္ ဦးေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအးေစတီလမ္းရွိ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္၌ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာယဲ့တာပို ဦးေဆာင္ေသာ သံ႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ပညာသင္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခား တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားအား ေတြ႕ဆံုသည္။

EP No. 1 Minister receives Thai Ambassador

May 29, 2010

(NAY PYI TAW, 28 May, 2010)


 • Minister for Electric Power No. 1 U Zaw Min received Thai Ambassador to the Union of Myanmar Mr. Apirath Vienravi at his office here yesterday morning.
 • Also present at the call were departmental heads and officials concerned of the departments and enterprises under the ministry.

Chinese corporation, local company to implement Mawlaik hydropower, Kalewa coal-fired thermal power plant projects

May 29, 2010
(NAY PYI TAW, 28 May, 2010)

 • A signing ceremony of MoU among Department of Hydropower Planning Department under the Ministry of Electric Power No. 1, China Guodian Corporation of the People’s Republic of China and Tun Thwin Mining Co., Ltd for the development of Mawlaik hydropower project and Kalewa coal-fired thermal power plant project was held at the meeting hall of the ministry, here, yesterday.
 • Minister for Electric Power No. 1 U Zaw Min, Minister for National Planning and Economic Development U Soe Tha, Attorney-General U Aye Maung, directors-general, managing directors, officials and responsible persons of China Guodian Corporation and Tun Thwin Mining Co Ltd attended the ceremony.
 • After making an opening speech by Minister U Zaw Min, the Executive Vice-President of the Chinese company expressed thanks for the signing ceremony.
 • Director-General U Kyee Soe of the Hydropower Planning Department, Executive Vice-President Mr. Mi Shuhua of Chinese company and Chairman U Thein Tun of Tun Thwin Mining Co Ltd signed MoUs and exchanged the notes. They later had a documentary photo taken.

အထက္ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၏ ကြန္ကရစ္ လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး

May 1, 2010
(ေနျပည္ေတာ္ ဧျပီ ၃၀၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္)
 • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ၀န္ႀကီး ဌာန၊ ေရအား လွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ NEWJEC Inc. တို႔ In House Engineering Services အတြက္ Agreement of Consulting Services လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းနွင့္ Hight Tech Concrete Technology Co., Ltd. တို႔ အထက္ရဲရြာ ေရးအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၏ ကြန္ကရစ္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀း ခန္းမ ၌ က်င္းပသည္။
 • အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံ NEWJEC Inc. မွ President and Director Mr. Masaki MATSUMOTO နွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား Hight Tech Concrete Technology မွ ဥကၠဌနွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
 • ေရွးဦးစြာ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ၀န္ႀကီး ဌာန ေရအား လွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဇာ္နွင့္ ဂ်ပန္နိဳင္ငံ NEWJEC Inc. မွ Director and General Manager Mr. Yukao TANAKA တို႔သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ Agreement of Consulting Services အတြက္ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကျပီး အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ၾကသည္။
 • ထို႕ေနာက္ အထက္ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၏ ကြန္ကရစ္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားကို ဆက္လက္က်င္းပရာ ေရအား လွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဇာ္နွင့္ Hight Tech Concrete Technology Co., Ltd. မွ တာ၀န္ရွိသူတို႔သည္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာမ်ားကို လက္မွတ္ရးထိုးၾကျပီး အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ၾကကာ စုေပါင္း၍ မွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပံုရိုက္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Hydropower Implementation Department, NEWJEC, HTCT Co Ltd sign agreement of Consulting Services, Memorandum of Understanding

April 30, 2010
(NAY PYI TAW, 30 April, 2010)
 • A signing ceremony between Hydropower Implementation Department under the Ministry of Electric Power No. (1) and NEWJEC Inc of Japan took place at the ministry here this morning.
 • Also present at the ceremony were Minister for Electric Power No. (1) U Zaw Min, Deputy Minister U Myo Myint, departmental heads, official concerned, President and Director Mr Masaki Matsumoto and members of NEWJEC Inc, Chairman of High Tech Concrete Technology Co Ltd and Officials.
 • On the occasion, Director -General U Myint Zaw of Hydropower Implementation Department under the ministry and Director and General Manager Mr Yukao Tanaka of NEWJEC Inc signed the contracts on Agreement of Consulting Services for In-House Engineering Services.
 • Memorandum of Understanding on tasks of concrete of Upper Yeywa Hydropower Project was signed by HID and High Tech Concrete Technology Co Ltd. Afterwards, Director-General U Myint Zaw and responsible persons of the campanies posed for documentary photo.

EP-1 Minister receives Vice President of China Guodian Corporation

April 30, 2010

(NAY PYI TAW, 30 April, 2010)

 • Minister for Electric Power No.1 U Zaw Min received Mr. Gao Song, Vice President of China Guodian Corporation of the People’s Republic of China, and party at the ministry here yesterday.
 • The meeting focused on cooperation.
 • Also present at the call were departmental heads of the departments and enterprises under the Ministry, General Manager Mr Li Hongyuan of Guodian Yunnan Power Co., Ltd from China, Chairman U Thein Tun of Tun Thwin Mining Co., Ltd and officials.